Importheffing op afval? Dat kan groener!

December 2019: het Urgenda-vonnis verplicht de Nederlandse Staat om meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Dat leidde er begin 2020 toe dat het kabinet een importheffing invoerde op afval. AVR roept nu samen met ARN, Attero en EEW onder de naam ‘De Afvalvergroeners’ op tot afschaffing van de importheffing. Niet op basis van onderbuikgevoel, maar met cijfers en feiten. AEC’s leveren namelijk juist een duurzame bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie in 2050!

Terug

Vooroordelen

Op dit moment tonen verschillende rapporten (Klimaat- en Energieverkenning, CE Delft, TNO en Eunomia uit 2020) al aan dat een importheffing niet of zelfs negatief zal bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. Landen zonder AEC’s zullen meer afval storten. Daardoor komt het schadelijke broeikasgas methaan vrij. Dubbel zonde! Momenteel komt een kwart van het afval dat wij in energie omzetten namelijk uit het buitenland. En met die energie kunnen we nu al aan 1,2 miljoen huishoudens energie leveren. Ook steden en industrie profiteren van de warmte, perslucht en stoom die AEC’s genereren. Deze energie zou anders verloren gaan.

Meer samenwerking

Geen importheffing dus, maar wat dan? Met De Afvalvergroeners zoeken wij de verbinding, want juist daarin ligt volgens ons de oplossing: samenwerking tussen alle stakeholders en ketenspelers. Meer gezamenlijk recyclen. Voorkomen dat er in Europa niet-recyclebaar restafval wordt gestort en zorgen dat dit afval wordt omgezet in energie. Inzetten op de productie van hernieuwbare duurzame energie. Investeren in benodigdheden om afval te recyclen en op een veilige, schone manier te verbranden.

Investeren in de toekomst

Wij nemen daarin ook onze eigen verantwoordelijkheid. De afgelopen drie jaar investeerden ARN, Attero, AVR en EEW al volop in nieuwe nascheidingslijnen, een kunststof recyclinginstallatie, luierrecycling, CO₂-afvang en warmte-uitkoppeling. Verdere investeringen staan gepland.

Kortom: wij als Afvalvergroeners vinden dat het tijd is om de vooroordelen te verbranden. Ieders inzet is nodig om de doelstelling te behalen, wij zijn klaar om daaraan mee te werken!

Klik hier om het manifest van De Afvalvergroeners te openen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Marie-Claire van der Schoor, Woordvoerder AVR.
E: marie-claire.van.der.schoor@avr.nl
M: 06 10 534 105.

Meer berichten:

Welke tas is het beste voor het milieu?

Ga je boodschappen doen of winkelen? Neem dan je eigen stevige tas mee. Gratis plastic tasjes zijn sinds begin 2016 verboden. Daardoor is het aantal plastic tassen met 80 procent afgenomen naar 35 plastic tassen per persoon per jaar. Een papieren tas is niet beter voor het milieu.

Het Groene Woud is twee AVR-bomen rijker!

Bij AVR blijft ‘zero waste’ het uitgangspunt, ook op het gebied van CO2. We zijn goed op weg met het afvangen van CO2, doorleveren aan de glastuinbouw en het verwerken tot bouwstof, maar soms moet je je meerdere erkennen. In dit geval in een boom. Die neemt CO2 niet alleen op, maar maakt er ook nog eens zuurstof van!

Duurzame werkplek voor AVR Duiven

AVR Duiven is gevestigd op het duurzaamste Nederlandse bedrijventerrein van 2020! Bedrijventerrein Innofase deed mee aan de Circular Economy Award, met prestigieuze mededingers als het Schiphol Trade Park en het Werkspoorkwartier in Utrecht. Uiteindelijk werd Innofase uitgeroepen tot ‘het beste voorbeeld van de circulaire economie.’ Het resultaat van goed teamwork!

Mechanisch scheiden heeft de toekomst!

In de afgelopen tien jaar heeft de scheidingstechniek snelle stappen vooruit gemaakt. Daardoor kunnen we niet alleen méér plastic en drankenkartons uit het restafval halen dan je thuis kunt doen, maar is dit ook nog eens van steeds betere kwaliteit.

AVR in EenVandaag

Onze commercieel directeur Jasper de Jong was woensdag 2 september te zien in het tv-programma EenVandaag. Centraal stond het vraagstuk van afval scheiden bij de bron of doormiddel van nascheiding. En als je een expert zoekt op het gebied van afval scheiden? Dan kom je bij AVR.