close video

De CO₂ in de atmosfeer die voortkomt uit fossiele brandstoffen is medeverantwoordelijk voor de opwarming van onze aarde. Ook bij verbranding van restafval komt CO₂ vrij. Als afvalenergiebedrijf moeten we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen voor een goede oplossing.

CO₂ - afvanginstallatie in werking 

Na drie jaar onderzoek, kondigde AVR in mei 2018 de bouw van de CO₂ - afvanginstallatie aan op de locatie in Duiven. In augustus 2019 is de bouw van de installatie succesvol afgerond en is de installatie in werking gegaan. Begin september was de eerste 2000 ton CO₂  zelfs al afgevangen en geleverd aan de glastuinbouw. 

CO toepassen in de glastuinbouw

De CO₂ die wordt afgevangen door de installatie, wordt door Air Liquide getransporteerd naar glastuinbouwgebieden in Nederland. De glastuinbouw gebruikt CO₂ met name in de zomer en het najaar voor de groei van groente, zacht fruit, bloemen en planten. Wanneer AVR ook een afnemer voor in de winter heeft, kan de CO₂ worden afgevangen met een totale capaciteit van 100 kton.

Plannen CO₂ - afvanginstallatie Rozenburg

Maar we gaan verder…AVR heeft plannen voor de bouw van eenzelfde CO₂ - afvanginstallatie op de locatie in Rozenburg. Als het zover is, kan de afgevangen CO₂ ook daar geleverd worden aan glastuinbouwers in die regio. Op dit moment worden haalbaarheidsstudies gedaan. Naar verwachting is er eind 2019 meer duidelijkheid over de kansen in de Rotterdamse regio.

Stappen richting 2030

Het is onze ambitie om in 2030 voor alle CO₂ die we dan nog uitstoten een nuttige toepassing te vinden. Dit is jaarlijks ong. 800.000 ton CO₂. Daarvoor kijken we niet alleen naar de glastuinbouw, maar ook naar duurzame toepassingen van CO₂, bijvoorbeeld in bouwmaterialen zoals beton, basischemie voor plastics en biobrandstoffen. Hiervoor kan AVR alle hulp goed gebruiken, zowel vanuit de overheid, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en start-ups.

Michiel Timmerije, directeur Energie & Grondstoffen: "Ik ben trots dat we hiermee laten zien dat wij als sector juist innoveren en schoner te werk gaan. Dat we met al onze technische kennis in staat zijn om vernieuwingen snel door te voeren.”

 

Nederlandse Klimaatdoelstellingen

AVR draagt met deze stap direct bij aan de CO₂ reductie van Nederland en haar klimaatdoelstellingen. De potentie voor de hele afval- en energiesector en de glastuinbouwsector is groot. Door een combinatie van CO₂ en duurzame warmte kan de glastuinbouwsector hun aardgasverbruik stopzetten en verduurzamen. De twee sectoren kunnen ongeveer 6 megaton CO₂ uitstoot reduceren.

Initiatieven in onze sector

AVR werkt intensief samen binnen de sector om CO2 een nieuwe en nuttige bestemming te geven. Mede door onze inzet zijn meerdere afval- en energiecentrales enthousiast geworden. De brancheorganisatie, Vereniging Afvalbedrijven, werkt samen met LTO glaskracht om inzichtelijk te maken welke kansen beide sectoren hebben in de uitwisseling van CO2.