close video

De CO₂ in de atmosfeer die voortkomt uit fossiele brandstoffen is medeverantwoordelijk voor de opwarming van onze aarde. Ook bij verbranding van restafval komt CO₂ vrij. Als afvalbedrijf moeten we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen voor een goede oplossing. 

In mei 2018 is, na drie jaar onderzoek, een definitieve beslissing genomen: AVR start met de bouw van een CO₂ afvanginstallatie op haar locatie in Duiven. In het voorjaar van 2019 wordt een deel van de CO₂ afgevangen uit rookgassen.

CO toepassen in de glastuinbouw

AVR wil de CO₂ uit restafval weer hergebruiken. Een eerste oplossing daarvoor is gelukkig al aanwezig. CO₂ is in onze Nederlandse glastuinbouw noodzakelijk om groente, zacht fruit, bloemen en planten te laten groeien. De eerste installatie in Duiven richt zich met name op deze CO₂ oplossing.

Stappen richting 2030

Maar we gaan verder… Het is onze ambitie om in 2030 voor alle CO₂ die we dan nog uitstoten een nuttige toepassing te vinden. Dit is jaarlijks ong. 800.000 ton CO₂. Daarvoor kijken we niet alleen naar de glastuinbouw, maar ook naar duurzame toepassingen van CO₂, bijvoorbeeld in bouwmaterialen zoals beton, basischemie voor plastics en biobrandstoffen.

Michiel Timmerije, directeur Energie & Grondstoffen: "Voor deze ambitieuze doelstellingen kunnen we alle hulp goed gebruiken, zowel vanuit de overheid, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en start-ups

Nederlandse Klimaatdoelstellingen

AVR draagt met deze stap direct bij aan de CO₂ reductie van Nederland en haar klimaatdoelstellingen. De potentie voor de hele afval- en energiesector en de glastuinbouwsector is groot. Door een combinatie van CO₂ en duurzame warmte kan de glastuinbouwsector hun aardgasverbruik stopzetten en verduurzamen. De twee sectoren kunnen ongeveer 6 megaton CO₂ uitstoot reduceren.  

Initiatieven in onze sector

AVR werkt intensief samen binnen de sector om CO2 een nieuwe en nuttige bestemming te geven. Mede door onze inzet zijn meerdere afval- en energiecentrales enthousiast geworden. De brancheorganisatie, Vereniging Afvalbedrijven, werkt samen met LTO glaskracht om inzichtelijk te maken welke kansen beide sectoren hebben in de uitwisseling van CO2