close video

AVR werkt intensief aan oplossingen om een klimaatneutrale afvalverwerking te realiseren. Door onze grote investeringen in een schoon proces worden rookgassen gezuiverd. De schadelijke stoffen worden eruit gehaald zodat ze niet in het milieu terechtkomen. Ongeveer tien procent van de rookgassen is CO₂ en meer dan de helft daarvan is van biogene of klimaatneutrale oorsprong (CO₂ afkomstig van gft, hout, papier).

De CO₂ die wij uitstoten is afkomstig uit het restafval dat door de samenleving is geproduceerd. Door daar warmte en elektriciteit van te maken voor de industrie en de stad daalt de vraag naar fossiele brandstoffen en realiseren we een CO₂-reductie in de keten. Ook door metalen terug te winnen uit het bodemas en uit het restafval, daalt de vraag naar fossiele brandstoffen. Hierdoor realiseren we al geruime tijd elk jaar opnieuw grote hoeveelheden CO₂-reductie per jaar (ong. 625 kton CO₂ in 2016).  

We vermijden ieder jaar meer dan 350 kton CO₂-emissies alleen al door onze warmteprojecten in Nederland. Dit zijn meer dan 600 voetbalvelden bedekt met zonnepanelen!

Klimaatneutraal werken

Een ander gedeelte van de CO₂ die we produceren, vangen we binnen enkele jaren af en leveren we deze aan de glastuinbouw. In de glastuinbouw in Nederland wordt jaarlijks 3 miljoen ton CO₂ gebruikt. Samen met warmte hebben die CO₂ nodig om hun planten, groenten en fruit te doen groeien. Voor hen is CO₂ een noodzakelijk product en dat kunnen wij leveren. In 2016 is een onderzoek met TNO afgerond en momenteel werken we aan de business case en de voorbereiding van de bouw van de eerste installatie. We verwachten in 2019 naar verwachting meer dan 50 kton te kunnen leveren vanuit AVR Duiven. Daarna willen we gaan uitbreiden naar onze locatie in Rozenburg. Dit project is voor AVR een belangrijke stap om klimaatneutraal te kunnen werken.

Maar met dit eerste proefproject zijn we er nog niet! Toch lijkt onze ambitie wél haalbaar. Wil je meedenken of helpen? We zijn op zoek naar partners die ons verder kunnen helpen. Geïnteresseerd? Meld u bij ons!