close video

CO₂ kansen

CO₂ wordt vaak in één adem genoemd met de klimaatproblematiek. Maar wat als we van een potentieel probleem een potentiële oplossing maken? AVR is als éérste afvalenergiebedrijf in Nederland gestart met de bouw van een grootschalige CO₂ afvanginstallatie.

De CO₂ in de atmosfeer die voortkomt uit fossiele brandstoffen is medeverantwoordelijk voor de opwarming van onze aarde. Ook bij verbranding van restafval komt CO₂ vrij. Als bedrijf moeten we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen voor een goede oplossing. 

In mei 2018 is, na drie jaar onderzoek, een definitieve beslissing genomen: AVR start met de bouw van een CO₂ afvang installatie op haar locatie in Duiven. In het voorjaar van 2019 zal een deel van de CO₂ worden afvangen uit haar rookgassen.

CO₂ toepassen in de glastuinbouw
AVR wil de CO₂ uit restafval weer hergebruiken. Een eerste oplossing daarvoor is gelukkig al aanwezig. CO₂ is in onze Nederlandse glastuinbouw noodzakelijk om groente, zacht fruit, bloemen en planten te laten groeien. De eerste installatie in Duiven richt zich met name op deze CO₂ oplossing.

Stappen richting 2030
Maar we gaan verder… Het is onze ambitie om in 2030 voor alle CO₂ die we dan nog uitstoten een nuttige toepassing te vinden. Dit is jaarlijks ong. 800.000 ton CO₂. Daarvoor kijken we niet alleen naar de glastuinbouw, maar ook naar duurzame toepassingen van CO₂, bijvoorbeeld in bouwmaterialen zoals beton, basischemie voor plastics en biobrandstoffen.

Michiel Timmerije, directeur Energie & Grondstoffen: "Voor deze ambitieuze doelstellingen kunnen we alle hulp goed gebruiken, zowel vanuit de overheid, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en start-ups

Nederlandse Klimaatdoelstellingen
AVR draagt met deze stap direct bij aan de CO₂ reductie van Nederland en haar klimaatdoelstellingen. De potentie voor de hele afval- en energiesector en de glastuinbouwsector is groot. Door een combinatie van CO₂ en duurzame warmte kan de glastuinbouwsector hun aardasverbruik stop zetten en verduurzamen. De twee sectoren kunnen ongeveer 6 megaton CO₂ uitstoot reduceren.