close video

Bij AVR geloven we in het model van de circulaire economie. Dat is een economisch systeem dat pleit voor maximaal hergebruik van producten en grondstoffen. Het systeem is ook tegen waardevernietiging. Zo zijn er bedrijven die goed zijn in het voorkomen van afval of hergebruiken van producten. Uit restafval iets waardevols halen is een andere uitdaging. Dat vraagt om een bijzondere expertise en die heeft AVR. We zijn gespecialiseerd in recycling van restafval en maken zo de cirkel compleet.

Met de energie die we uit ons verbrandingsproces opwekken, verwarmen we zo’n 160 000 woningen.

Jaarlijks zet AVR 1,7 miljoen ton restafval om in energie en grondstoffen. Het gaat om huishoudelijk restafval van consumenten en bedrijfsafval, om vervuild afvalhout en om chemisch afvalwater uit de industrie. Zo maken wij het verschil. En dat is zichtbaar: kan papier niet meer gerecycled worden, dan zetten wij het om in energie en een kalkproduct voor de bouw. Zo krijgt papier na recycling toch nog een waardevolle, nieuwe bestemming. Ook uit industrieel afvalwater winnen we zeldzame metalen terug bij de zuivering van rookgassen. Met de energie die we uit ons verbrandingsproces opwekken, verwarmen we zo’n 160.000 woningen, maar ook ziekenhuizen, kantoren en zwembaden in Rotterdam, Arnhem, Duiven en omgeving. En jaarlijks kan een nieuwe bestrating met een oppervlakte van 400 voetbalvelden worden aangelegd met stoeptegels op basis van gerecycled bodemas.

Allemaal voorbeelden waarbij we diverse soorten restafval een waardevol nieuw leven geven door uitdagingen aan te gaan op vlak van grondstoffen en energie. We zijn ervan overtuigd dat verbranding en recycling hand in hand gaan. Samen kunnen we de transitie naar een duurzame én schone circulaire economie mogelijk maken.

Wist u dat?

  • 1 PetaJoule (PJ) is de warmte die bijna 30.000 huishoudens in een jaar gebruiken - ter vergelijking: hiervoor is 30 miljoen kubieke meter aardgas nodig
  • Nederland heeft een afvalverwerkingscapaciteit van 8 mton, AVR neemt hiervan 1,7 mton voor zijn rekening (21%)
  • 1 op de 5 vuilniszakken van huishoudens en bedrijven komt bij AVR terecht: in 2014 kwam in Nederland 6 mton restafval vrij, waarvan AVR 870 kton huishoudelijk afval en 350 kton bedrijfsafval verwerkt (in totaal 20%)
  • 1 afvalzak levert energie op om 7 keer te douchen
  • Jaarlijks kunnen 400.000 voetbalvelden betegeld worden met de tegels uit onze restproducten
  • Door 50 kton CO₂ af te vangen, besparen we jaarlijks net zoveel fossiele brandstoffen als met 450.000 zonnepanelen (110 kg CO₂ per zonnepaneel per jaar)
  • In 2015 bedroeg de totale energieproductie van AVR voor stoom/warmte 6,5 PJ (6.484 TJ) en voor elektriciteit 560 GWh
  • De energieproductie van AVR kan jaarlijks 200.000 gemiddelde huishoudens bedienen met elektriciteit (Den Haag heeft 255.000 huishoudens) en 160.000 gemiddelde huishoudens met warmte (Utrecht heeft 160.000 huishoudens)