close video

Wat mensen en bedrijven weggooien omdat ze het niet meer nuttig vinden, zetten wij om in iets wat voor hen wel waarde heeft. Een vuilniszak restafval zetten we bijvoorbeeld om in energie voor zeven warme douchebeurten.

Daarom pleiten we voor afvalbeleid dat waardecreatie beloont. En dat kan door niet in kilogrammen te rekenen maar de economische en ecologische bijdrage te waarderen. AVR verbindt de energie- en de afvalmarkt. Markten die we op de voet volgen. We maken ons energieaanbod passend bij de vraag van het moment. Want de wereld wordt niet alleen vormgegeven door ideologie, maar ook door de marktrealiteit. Als je goed zorg wilt dragen voor het milieu, dan moet je doordachte en verantwoorde keuzes maken die de economie én ecologie vooruithelpen.

We zijn een gezond bedrijf en kunnen juist daarom die noodzakelijke investeringen doen die de transitie naar de circulaire economie nodig heeft. Als producent van energie en grondstoffen concurreren we met olie en andere fossiele brandstoffen. Want dankzij ons verbrandingsproces kunnen we stoom, warmte en elektriciteit produceren en leveren. Zo wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit het buitenland en dat is veel waard.

Iedere dag weer creëren onze 470 AVR-medewerkers en de tientallen medewerkers van onze vaste partners waarde voor mensen en bedrijven. En de energie die ze in afval steken, levert steeds meer resultaat op. Daar zijn we erg trots op. Zij maken van iets dat waardeloos is weer iets waardevols. En dat motiveert!

Voor Nederland is de afvalsector - en dus ook AVR - van grote toegevoegde waarde vanwege onze economische bijdrage, onze expertise in afvallogistiek en optimale verbranding. We dragen economisch én ecologisch ons steentje bij.