Buurbedrijven AVR en Tronox zien kansen in lokale waterstofproductie

Hoe mooi is het wanneer Rotterdamse buurbedrijven hun krachten bundelen om hun productie én die van hun omgeving te verduurzamen? AVR en Tronox zijn die weg ingeslagen binnen het samenwerkingsverband e-THOR. Deze samenwerking tussen Deltalinqs, SmartPort, AVR en Tronox heeft recent aangetoond dat AVR en Tronox een kansrijk project kunnen starten met een elektrolyser voor de productie van groene waterstof, zuurstof, methanol en andere chemische producten. En dat allemaal met behulp van bestaande (rest)stromen. Het onderzoek hiernaar werd uitgevoerd door TNO met steun van de Topsector Energiestudies Industrie.

Terug

De technische haalbaarheid van een 5 MW elektrolyser is door het onderzoek aangetoond. Daarmee kunnen AVR en Tronox groene waterstof en zuurstof gaan produceren. De economische haalbaarheid is nog niet zeker, daarvoor willen de bedrijven de markt voor waterstof nader onderzoeken. TNO verkende ook een eventuele opschaling naar 100 MW. Dat zou de kostprijs van waterstof verder verlagen.

Proces

Hoe het werkt? Om te beginnen kan AVR door afvalverbranding de benodigde elektriciteit opwekken. Deze elektriciteit wordt ingezet in een elektrolyser, die water splitst in waterstof en zuurstof. De zuurstof is bruikbaar voor Tronox voor de productie van pigmenten. De waterstof kan fungeren als industriële grondstof of als brandstof voor bijvoorbeeld de logistieke sector. En met CO van Tronox en CO2 van AVR kunnen deze bedrijven er ook methanol of andere chemische producten van maken. Daar is in de Rotterdamse haven veel vraag naar. Tot slot is de elektrolyser een potentiële bron voor een warmtenet.

Kosten besparen

Voordelig voor de businesscase zijn de kostenbesparingen. ‘Voor ons is het lucratief om niet langer elders zuurstof in te moeten kopen’, zegt Dimitri Quist, manager procesveiligheid en milieu bij Tronox. ‘Daarnaast is het een voordeel dat het de mogelijkheid biedt om onze CO-afgasstroom te kunnen verwaarden. Zonder de elektrolyser moeten we CO eerst via een kostbaar verbrandingsproces omzetten in CO2. Dat gaat vervolgens de lucht in en heeft dus geen toegevoegde waarde voor ons proces.’

Bron infographic: deltalinqs / E-Thor project

Rotterdamse buurbedrijven gaan voor duurzaam!
– AVR – Tronox – Deltalinqs – SmartPort

Gezamenlijke businesscase

Het feit dat een elektrolyser nader is onderzocht, is volgens Quist te danken aan de samenwerking tussen beide bedrijven. ‘Als individueel bedrijf krijgen we de businesscase niet zo gemakkelijk rond. We moeten dit echt als buren oppakken.’

Meer berichten

Nieuwe doorbraak plasticrecycling in de Botlek

Vrijdag 22 april heeft wethouder duurzaamheid Arno Bonte van Gemeente Rotterdam de nieuwe innovatieve demo-recyclinginstallatie van OBBOTEC bij Plant One in de Rotterdamse Botlek geopend. De nieuwe installatie is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Rotterdams Energie Transitie Budget en EU-REACT subsidie, evenals de betrokkenheid van diverse partners.

AVR schuift als expert aan bij IenW!

Adrie Huissoon, Adviseur duurzaamheid en huisvesting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), wilde meer zicht op de afvalstromen van Rijnstraat 8. Want wat gebeurt er eigenlijk met de koffiebekers, het plastic en het gft-afval van het pand waarin IenW gevestigd is? Om die afvalstromen goed in kaart te krijgen, nodigde IenW diverse experts uit voor het programma: Afvalscheiding: tussen droom en daad”. Jasper de Jong, commercieel directeur AVR was één van de experts die zijn visie mocht geven.

Minder verslakking door inzet infraroodcamera’s

Zoals je in het artikel over het overschot aan gerecycled plastic kunt lezen, zit er momenteel veel meer plastic in bedrijfsrestafval. De hogere calorische waarde van plastic heeft gevolgen voor de temperatuur binnen onze installatie. De ovens zijn heel precies afgesteld op afval dat gelijkmatig brandt. Heb je ineens een batch met veel plastic, dan wordt de oven veel te heet. Oftewel: de thermische waarde verschilt dan te veel per keer. Daardoor is het verslakkingsprobleem in onze ovens toegenomen. Maar bij AVR blijven we nooit hangen in het signaleren van een probleem, we zoeken altijd gelijk naar oplossingen!

AVR energie-hofleverancier van buurbedrijf 4PET

Sinds 2017 mogen wij recyclingbedrijf 4PET in Duiven voorzien van door ons opgewekte elektriciteit. Daar komt binnenkort warmte bij in de vorm van stoom. Daarvoor moeten eerst nog wat werkzaamheden worden verricht, maar vanaf 2021 gaan we stoom afblazen bij de buren zodat zij er warmpjes bijzitten. Fijn dat de samenwerking zo verder kan worden uitgebreid!