close video

AVR past zich voortdurend aan. We zijn flexibel genoeg om verschillende soorten restafval te verwerken. Tegelijk stemmen we de energielevering steeds meer af op de vraag van klanten en de maatschappij - die fossiele brandstof wilen vervangen door hernieuwbare energie.

Flexibel in restafval

We accepteren en verwerken diverse soorten restafval, zoals restafval uit Engeland en gevaarlijk afval van bedrijven. De combinatie van de verschillende soorten afval zorgt voor een gelijkmatige samenstelling en een stabiele brandstof. Een goede verwerking hiervan vraagt om de juiste kennis van de aard en de samenstelling van al het restafval én om een flexibele logistieke operatie. Dat is nodig om alle energie uit het restafval te halen.

AVR is ook flexibel door de vele overslagstations en manieren waarop we het restafval ontvangen. Zo richten we ons optimaal op de wensen van de klant.

 

Flexibel in energie

AVR breidt haar energieaanbod steeds verder uit. Zo leveren we naast elektriciteit ook stoom en warmte aan de industrie en steden. Het koppelen van de verschillende energiestromen aan de energievraag wordt steeds complexer. Niet alleen omdat er meerdere energiebronnen zijn maar ook doordat de vraag van klanten varieert en geen klant hetzelfde is. Dat vraagt om een innovatieve oplossing: de Energy Desk, de 'regisseur' van onze warmte-hub.

Dankzij de Energy Desk stemmen we de vraag naar energie 24/7 af op het aanbod, dat wil zeggen de maximale energie die we uit restafval halen. Dat vraagt om een enorme flexibiliteit in de centrale en in de logistieke operatie. Wanneer komt het afval binnen en op welke manier? Hoeveel voorraad hebben we nodig om op piekmomenten te kunnen voldoen?

Ook de seizoenen hebben een invloed op de vraag naar energie. Zo wordt er in de winter meer warmte geproduceerd en in de zomer meer elektriciteit. Op het AVR-terrein staat een gigantische ‘waterbuffer’ die 's nachts aan het werk is zodat het warme water 's ochtends, als de mensen opstaan en willen douchen, gebruikt kan worden.

AVR is continu op zoek naar flexibele oplossingen en nieuwe ontwikkelingen.

Waar energie nodig is, leveren we die aan. Onze ‘Energy Desk’ stemt 24/7 vraag en aanbod op elkaar af.