Algemene Inkoopvoorwaarden AVR

Op alle overeenkomsten met en/of (rechts)handelingen van AVR m.b.t. inkoop van goederen, diensten en/of werkzaamheden zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden AVR van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden en zijn tevens gedeponeerd bij de kamer van Koophandel.
 

Alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.