Hackathon 2019: ideeën voor nieuwe CO2-toepassingen

CO2 wordt wereldwijd gezien als een groot probleem, maar wat als je er een mooie oplossing voor kan vinden? Stel dat alle CO2 die vrijkomt bij de verwerking van huishoudelijk restafval weer waardevol kan worden? AVR levert al zo’n 60 kiloton CO2 per jaar aan de glastuinbouw. Welke toepassingen zijn nog meer mogelijk? Dat is een maatschappelijk relevant vraagstuk waar AVR zelf niet 1-2-3 een antwoord op heeft. Daarom hebben we meegedaan aan een Hackathon.

Terug

16 december, 2019

Nieuw contract

De vraag van AVR: hoe kunnen we de CO2 die we sinds de zomer van 2019 in Duiven afvangen benutten in nieuwe toepassingen?

Twintig studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen gingen verdeeld in vijf groepen de uitdaging aan met veel nieuwe kennis, creativiteit en jong enthousiasme. Zij creëerden mooie, bijzondere concepten. Na juryberaad en een publieksstemming is er een winnaar uitgekozen.

Ontwikkeling circulaire business modellen

De studenten kregen les in hoe je circulaire business modellen ontwikkelt: welke belanghebbenden in deze markten waarderen wát en wat zijn hun alternatieven, welke materialen en markten worden dan verbonden en vervangen en waar ligt in die nieuwe uitwisselingen echt toegevoegde waarde?

Drie verrassende concepten

Ondertussen werden de studenten ter plaatse rondgeleid om de techniek, logistiek en organisatie van de processen en materialen te leren kennen. Na enkele weken onderwijs over de methodiek, dromen over wilde ideeën en verkennen van mogelijkheden was het in oktober zover: de Hackathon.

In twee dagen intensief samenwerken, ‘opgesloten’ in een landhuis aan de velden bij Nijmegen, met een team enthousiaste begeleiders, kwamen de groepen met vijf nieuwe ideeën. Deze werden door een publieks- en een vakjury beoordeeld.

De beste 3 ideeën voor nieuwe CO2 -toepassingen:

  1. Waterloos Wassen voor de hotelbranche:
    Hierin pakt vloeibare CO2 in de verdamping het vuil uit de kleding. Een klein deel van de CO2 wordt afgevoerd en de rest wordt weer vloeibaar gemaakt voor een volgende cyclus. Dit is in België al operationeel. Een pilot met een nabijgelegen hotel zou een eerste stap kunnen zijn.
  2. Een Eendenkroosreactor voor veevoerproductie:
    Hierin wordt de CO2 verdampt, bij het kroos op water ingeblazen en belicht voor versnelde groei. Na droging met warmte uit het proces van AVR zelf is het kroos een waardevol eiwitrijk veevoer dat ook minder ammoniakuitstoot veroorzaakt. In reactor nog in onderzoeksfase, maar zou door AVR in praktijk getest kunnen worden.
  3. Een Algenboerderij op open water:
    Hierin wordt de CO2 toegevoegd bij een eiwitrijk waterproduct (vele varianten plantjes én diertjes) dat meerdere hoogwaardige functies kan vervullen na droging. Het gehalte droge stof en de exacte dosering variëren, maar volgens onderzoek begint deze toepassing marktrijp te worden. AVR kan hier mogelijk ook een pilot voor lanceren.

De winnaar

Na juryberaad en een publieksstemming is bekend gemaakt welke groep finalisten het beste business model had ontwikkeld. Het Eendenkroos-concept kreeg uiteindelijk de hoofdprijs, vanwege het al vrij compleet uitgewerkte circulaire business model.

Hoe nu verder?

AVR beraadt nu hoe ze een vervolg aan deze creatieve input kunnen geven. Een interne beoordeling is de eerste stap. Twintig slimme studenten kunnen met een handig model in korte tijd toch veel inzichten verzamelen. Het is nu weer aan AVR om daar het meest waardevolle mee te doen. Ook dit soort samenwerking is immers ’too good to waste’..

Nieuwsberichten

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

FNV en WENB starten petitie tegen importheffing

Vakbond FNV is samen met werkgeversorganisatie WENB een petitie gestart voor het terugdraaien van de importheffing op buitenlands afval. FNV stelt dat de importheffing honderden banen kost en leidt tot meer CO2-uitstoot. In de petitie roept de vakbond dan ook de importheffing per 1 januari 2022 weer af te schaffen. Verder zou het kabinet een alternatief plan voor CO2-reductie in de afvalsector moeten omarmen. De petitie hoopt de vakbond op 25 mei aanstaande aan te bieden in de Tweede Kamer.