close video

AVR is met haar Nederlandse vestigingen in Rozenburg (Botlek) en Duiven gunstig gelegen: op de as tussen de Rotterdamse haven als poort naar Europa en het Duitse Ruhrgebied. Onze logistieke ligging met meerdere overslagpunten is ideaal om restafval uit Nederland en de rest van Europa over het water te ontvangen.

De nabijheid van de stad en industrie maakt dat we onze energie in de onmiddellijke omgeving kunnen afleveren. Zo werken we lokaal samen in een duurzaam warmtetraject dat draait op afval, biomassa en industriële warmte. Tegelijk verzorgen we de warmte voor productieprocessen van bedrijven in de haven. Voorbeelden waarmee AVR regionale kringlopen van afval, grondstoffen en energie sluitend maakt.

In Europa loopt Nederland voor op het gebied van recycling, afvalverwerking en afbouwen van storten. Ook wij willen bijdragen aan een schoon Europa. Want vervuiling stopt niet aan de grens. Europese landen die nog storten en geen hoogwaardige installaties hebben gebouwd, bieden we een grensoverschrijdende oplossing voor hun transitie naar de circulaire economie. Zij kunnen gebruikmaken van onze expertise, gunstige ligging en investering in infrastructuur.

AVR is lokaal sterk verankerd en tegelijkertijd Europees in denken en doen