close video

De diverse stromen restafval die we dagelijks transporteren, ontvangen en verwerken zijn altijd anders samengesteld. De calorische waarde ofwel brandbaarheid van het afval verschilt. In het proces wordt geen brandstof meer toegevoegd. Elke afvalsoort heeft zijn eigen kenmerken en energiepotentieel. En toch streven we in de output die we leveren naar een permanente kwaliteit met zo weinig mogelijk fluctuaties.

Dat vraagt om flexibiliteit en expertise. Goed op elkaar afgestemde teams die optimaal samenwerken zijn voor AVR dé voorwaarde voor een goed gestroomlijnd proces. Elk teamlid kent zijn eigen talenten en verantwoordelijkheid en speelt dagelijks flexibel in op elke mogelijke situatie. Zowel in het aanleveren, accepteren, vermengen en doseren van het afval, het aansturen van het verbrandingsproces als in het beheren van het energieproductieproces. Een permanente uitdaging voor álle medewerkers. Oplossingsgericht teamwork is wat bij AVR het vuur doet branden.

Iedere dag is anders en dat maakt het werken bij AVR uitdagend en boeiend.