close video

Verandering is een constante in onze maatschappij. Zo nemen de wereldbevolking en de consumptie toe en zijn er in 2050 naar verwachting 10 miljard mensen (World Population Prospects, VN). Als we graag willen dat al die mensen een goed leven kunnen leiden op deze wereld, dan moeten we veel efficiënter omgaan met energie en grondstoffen. Dat vraagt om verandering.

Op het gebied van productie, consumptie en het omgaan met afval zijn we op zoek naar een nieuw evenwicht. Daarom heeft AVR zich gespecialiseerd in de producten en materialen waar anderen geen waarde meer uit kunnen halen. Als expert in de verwerking van dit restafval hebben wij de ambitie om een schone wereld te creëren waarin niets onbenut blijft. Wij willen wat waardeloos is weer waardevol maken. AVR maakt werk van positieve verandering, iedere dag weer, met een nuchtere kijk en praktische oplossingen.