Hoe maken wij de wereld schoner?

Met verschillende verwerkingstechnieken en processen zetten wij restafval om in energie en grondstoffen en zorgen we dat er niets verloren gaat.

Terug

Nascheidingsinstallatie (NSI)

Energy from Waste

In de Energy from Waste afvalenergiecentrales winnen we grondstoffen terug en produceren we energie.

Water Treatment

In de Water Treatment – de afvalwaterfabriek – verbranden we afvalwater afkomstig van de chemische industrie om daarmee de milieubelastende stoffen af te breken. De restwarmte gebruiken we weer in onze processen.

CO₂-afvanginstallatie

Energy Desk

Biomassa Energie Centrale (BEC)

Thermische Conversie Installatie (TCI)