AVR sees paving stones in waste

Back

10 June, 2016

Thrilling music, a car that stops in front of a theater, sidewalk tiles late to be removed at night … What is going on here ? This thought went through the audience Waste & Recycling Industry Seminar held in early June at the Wenneker Theater in Schiedam. Would go to the sidewalk to see the door of the theater ?

Unsuspecting participants of the congress had entered the conscious sidewalk . Ignorant of the nightly action of AVR. The ordinary tiles were the night before as a surprise replaced by renewable tiles, the AVR bottom ash created by the company Heros . The paving stones are a proof that not only energy, but also raw materials sit in waste. Material that deserves a new life – and is just as beautiful.

AVR sees paving stones in waste. And the film proves: Hiker on the sidewalk sees no difference.

News

PRESS RELEASE First tons of CO2 captured from residual waste supplied to greenhouse horticulture

Duiven, 1 oktober 2019 – Na ruim een jaar bouwen is afvalenergiebedrijf AVR begonnen met de afvang en levering van de eerste tonnen CO2 aan de glastuinbouw. Het broeikasgas vormt een belangrijke grondstof voor de verduurzaming van de glastuinbouwsector, die de aardgaskraan deels dicht kan draaien. AVR is het eerste afvalenergiebedrijf in Europa dat in staat is om op grote schaal CO2 af te vangen en te leveren.

PRESS RELEASE Waste-to-energy company tackles CO2 emissions with large-scale CO2 capture installation

Duiven, 29 mei 2018 – AVR start, als éérste afvalenergiebedrijf in Nederland, met de bouw van een grootschalige CO2-afvanginstallatie en pakt hiermee haar uitstoot van broeikasgassen radicaal aan. Dit maakte het afvalenergiebedrijf vandaag bekend. De CO2 die vrijkomt bij AVR na verbranding van restafval dient als belangrijke grondstof voor de groei van gewassen als alternatief voor CO2 uit aardgas. Over een jaar moet deze installatie op de locatie van AVR in Duiven operationeel zijn. Het afvalenergiebedrijf draagt met deze stap direct bij aan de CO2-reductie van Nederland en haar klimaatdoelstellingen.