Grote brand bij AVR

Rotterdam, 21 september 2023 – Middels dit nieuwsbericht wordt u op de hoogte gehouden omtrent de zeer grote brand op het terrein van AVR in Rozenburg.

Terug

Donderdag 21 september

Vandaag heeft een zeer grote brand gewoed op het terrein van AVR in Rozenburg. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

De brandweer is vanmorgen rond half acht uitgerukt voor een brand in de centrale van de afvalverwerkingsinstallatie. Gelukkig heeft iedereen het terrein veilig kunnen verlaten. Bij metingen in de omgeving is geconstateerd dat er geen gevaarlijke stoffen in de omgeving zijn gemeten.

De brandweer is op dit moment nog bezig met afrondende bluswerkzaamheden in de fabriek. Hierna zal de fabriek weer toegankelijk worden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en zal worden onderzocht. We zijn met grote inzet in kaart aan het brengen op welke termijn de fabriek weer veilig in bedrijf kan worden gesteld. Uiteraard staan we in goed contact met onze klanten en omgeving, zodat helder is wat dit voor eenieder betekent.

Wegens het nasmeulen van de brand is er in de omgeving nog rookontwikkeling te zien.

Vrijdag 22 september, 09:30u

De brand die gisterochtend ontstond, en later op de dag leek geblust, is gisteravond weer opgelaaid. In de loop van de nacht is deze brand ontwikkeld tot een grote brand waarbij veel rook vrijkomt.

Locatie van de brand
In tegenstelling tot de berichtgeving in het nieuws woedt de brand niet in een opslagloods, maar in de centrale turbinehal. Hierdoor is de stroom op het terrein grotendeels uitgevallen.

Blussen via blusschepen
Het blussen blijkt moeilijk omdat de brandweer er slecht bij kan. Het gebouw is groot en er is veel zwarte rook ontstaan. De brandweer hoopt dat de brand door het dak van het gebouw brandt, zodat er door de ontstane opening van bovenaf geblust kan worden. De brandweer is nu vanaf de havenkant met behulp van blusschepen bezig met blussen.

Vrijdag 22 september, 18:00u

De brand op ons terrein in Rozenburg vindt plaats in de turbinehal en is momenteel nog niet onder controle.

Zwaar materiaal ingezet om brand te bereiken
Op dit moment is de brandweer in het gebouw om de haard op te zoeken. Door de omvang van de brand blijft het moeilijk om effectief te blussen. Eerder werd geprobeerd om het dak te forceren, zodat van bovenaf geblust kon worden. De constructie bleek echter dusdanig sterk dat er nu is gekozen om met zwaar materieel een opening te maken in de zijwand van de hal. Daarna is de brandweer van plan via deze opening door te gaan met blussen. Als het lukt de brand onder controle te krijgen, geeft de brandweer aan tussen de twaalf en vierentwintig uur nodig te hebben om het sein brand meester af te geven.

Bluswater wordt afgevoerd
Doordat de brandweer al geruime tijd bezig is met blussen, is er een grote hoeveelheid bluswater ontstaan op het terrein. Momenteel vinden er, naast de bluswerkzaamheden, ook werkzaamheden plaats om dit bluswater af te voeren.

Zaterdag 23 september, 13:00u

Afgelopen nacht is de brand door de brandweer definitief geblust. De brandweer is vandaag vertrokken. AVR dankt alle hulpdiensten voor hun professionele en tomeloze inzet bij de bestrijding van deze omvangrijke brand.

Prioritiet voor AVR is op dit moment om de veiligheid van het terrein te waarborgen. Dit weekend wordt daarom een inspectie uitgevoerd van de getroffen gebouwen om deze te controleren op veiligheid van de constructies.

Zodra dit is gebeurd en de gebouwen zijn vrijgegeven, zal een nadere inspectie worden uitgevoerd om de omvang van de schade op te nemen. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan het vinden van een oplossing voor de aanvoer van het afval dat voorlopig niet op het terrein van AVR kan worden verwerkt. Zodra hierover meer bekend is, zal hierover worden gecommuniceerd.

Meer berichten:

Uitbreiding industrieel stoomnetwerk Rotterdam bespaart 50 miljoen m3 aardgas

In het Botlekgebied in Rotterdam bundelen industriële spelers hun krachten om het aardgasverbruik en de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Dat doen zij door stoom die vrijkomt als restwarmte bij industriële processen te hergebruiken. Alle betrokken partijen hebben de contracten voor de uitbreiding van het Botlek Stoomnetwerk ondertekend. Met deze vergaande samenwerking slaan bedrijven, netwerkbedrijf, gemeente en provincie de handen ineen om de industrie in het Rotterdamse Botlekgebied verder te verduurzamen. Terwijl de inkt van de handtekeningen droogt, zijn de voorbereidingen al gestart.

Scandinavische schouders eronder!

Bij AVR zijn we dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van onze Scandinavische partners tijdens de uitdagende periode na de brand in onze installatie. Momenteel hebben we onze nascheidingsinstallatie in Rotterdam weer gedeeltelijk operationeel en het afval dat daaruit voortkomt, wordt deels naar Scandinavische landen getransporteerd voor verdere verwerking. We hebben onlangs ons eerste transport naar deze regio voltooid, wat een belangrijke stap is in ons herstelproces.

Herstelwerkzaamheden AVR Rozenburg in volle gang

Op 21 september 2023 woedde er een grote brand bij AVR in Rozenburg. Sinds die tijd werken we hard aan het herstel en de wederopbouw van onze fabriek. Dit omvat een aantal grote projecten, maar ook tijdelijke noodvoorzieningen. Dit alles om ervoor te zorgen dat we vanaf oktober 2024 weer afval van gemeentes en bedrijven kunnen verwerken, energie kunnen leveren en onze bijdrage aan een beter klimaat kunnen hervatten.