Afdeling inkoop: de onderandelaren van AVR!

Materialen, middelen en diensten zijn onmisbaar om onze installaties draaiende te houden. Van doosjes schroeven, chemicaliën en onderhoudsdiensten tot aan koffie. De afdeling Inkoop speelt hierbij een belangrijke rol. Marjon Veenendaal, manager van deze afdeling, vertelt over haar team en de werkzaamheden.

Terug

Wat doet de afdeling Inkoop?

“Wij zijn een ondersteunende afdeling die iedereen met een inkoopbehoefte helpt om dit op de juiste manier te doen en tegen de meest ‘gunstige voorwaarden’. En dat is in de huidige tijd best een uitdaging, nu beschikbaarheid van materialen en personeel onder druk staan en door o.a. de oorlog in Oekraïne diverse grondstofprijzen hoog zijn en blijven. We gaan dan ook proactief op zoek naar de meest optimale oplossing voor AVR. Eén van onze kerntaken is het opvragen en vergelijken van offertes. Samen met de AVR-collega’s beoordelen we de aangeboden (technische) oplossing, prijs, beschikbaarheid en kwaliteit. Met als doel het verkrijgen van producten en diensten die aansluiten bij de wensen en behoefte van onze organisatie. Inkoop stemt de (juridische) voorwaarden af en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken met leveranciers worden vastgelegd in contracten.”

v.l.n.r.: Marjon Veenendaal, Arnold Vastenhoud, Nancy Janssen, Rob de Moor, Esmeralda de Milliano, Paul de Werk, Jeroen Schelling, Denise van der Meer, Brigitte Keurntjes

Hoe is de onderlinge taakverdeling?

“Iedere inkoper heeft zijn eigen expertise. Jeroen is verantwoordelijk voor de inkoop van strategische projecten, Rob voor de onderhoudstops en Denise, Paul en Arnold ondersteunen als locatie-inkopers met name de onderhoudsafdeling met diverse inkoopacties. Doordat we een klein team zijn, kunnen we helaas niet overal ondersteunen. We moeten keuzes maken, en standaardiseren en automatiseren onze processen om zo veel mogelijk collega’s te kunnen helpen.

Naast de inkooptaken is P2P (Procure2Pay) een belangrijk onder- deel van onze afdeling. Dagelijks zorgen Esmeralda, Nancy en Brigitte onder andere voor de verwerking van inkooporders. P2P is een onmisbare schakel tussen de interne bestelaanvragers en leveranciers. Als de leveranciers niet betaald krijgen, komen zij niet opdagen en loopt ons productieproces gevaar.”

Hoe belangrijk is samenwerken?

“We ondersteunen en werken samen met alle afdelingen, met allerlei projecten op alle locaties. Ook lopen er initiatieven op het gebied van informatiedeling. Onlangs hebben we een leverancierslijst gepubliceerd op intranet met contract- informatie, zodat collega’s zien en weten wanneer en hoe we werken met welke leverancier. Hierdoor werken we allemaal op dezelfde manier met deze leverancier. Ook de samenwerking met onze belangrijkste leveranciers heeft onze aandacht. In de huidige tijd van schaarste van materialen, mensen en middelen, willen we dat AVR eerste keus is, zodat we op kritische momenten direct worden geholpen. Het opbouwen en onderhouden van een goede relatie is daarbij essentieel. En met ons eigen team, ten slotte, gaan we naast het reguliere teamoverleg minimaal eenmaal per jaar de hei op om de afdeling verder te ontwikkelen.”

Meer berichten:

Veiligheidprijs voor Patrick Schaaf, Operator NSI in Rozenburg

Ieder kwartaal reiken we een Veiligheidsprijs uit aan een AVR-medewerker. SHEQ kiest welk bijzonder initiatief een positieve invloed heeft op onze veiligheid. De winnaar zetten we in het zonnetje en ontvangt een ‘veiligheidsprijs-wannahave’.

Dutch Design Week: AVR-kast onthuld door WasteCraft en Petje Af

Vrijdag 27 oktober vormde de eindbestemming van de bijzondere reis die AVR samen met WasteCraft en de kinderen van stichting Petje Af is begonnen. Die dag waren we namelijk vertegenwoordigd op de Dutch Design Week in Eindhoven. In de Schellensfabriek presenteerden diverse designers hun ontwerpen van afval en gerecycled materiaal. Ook het eindresultaat van onze journey was daar voor het publiek te bewonderen!

Update Brand AVR Rozenburg

AVR is samen met schade-experts de schade aan het opmaken van de grote brand die eind september woedde op de locatie van AVR in Rozenburg. AVR trekt samen met haar aandeelhouder op en is met man en macht aan het werk om de installaties voor zover mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen. Helaas is het duidelijk dat het maanden gaat duren voor de installatie in gebruik genomen kan worden waar brandbaar afval van huishoudens en bedrijven wordt verwerkt. Voor deze installatie verwachten we een herstart in oktober 2024. Dit heeft een grote impact op klanten, leveranciers en medewerkers. AVR waardeert de steun die het van alle kanten ontvangt en werkt met volle overtuiging aan het herstel van de installaties in Rozenburg.

Een dag meelopen met… Rob Looman!

In ‘De dag van…’ lopen we een dagje mee met een AVR-medewerker en welke werkzaamheden er zo voorbij komen. Rob geeft sturing aan de afdeling Werktuigbouwkunde. Zij zijn verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud bij AVR Duiven.

Tijdelijke oplossing voor opslag van afval

Het afval dat normaal gesproken wordt verwerkt door AVR in Rozenburg zal de komende vier weken worden gestort bij stortplaats De Spinder in Tilburg. Aan deze door AVR uitgewerkte oplossing is door vele partijen hard gewerkt.