Stadswarmte

Door met de verbranding van restafval stoom op te wekken, verwarmen we water. Daarmee worden 160.000 woningen, maar ook bedrijven en ziekenhuizen verwarmd.

Terug

Door verbranding van restafval kunnen we stoom opwekken, waarmee we na de productie van elektriciteit ook water verwarmen. Die warmte vindt zijn weg naar tal van woningen, kantoren, ziekenhuizen en zwembaden. Dit vraagt om een grote flexibiliteit van AVR: al deze afnemers rekenen namelijk continu op onze warmtelevering.

AVR is één van de grootste duurzame stadswarmteproducenten van Nederland. In 2019 leverden we ruim 5,2 PJ warmte aan warmtenetten in Rotterdam en de regio Arnhem. Deze enorme hoeveelheid warmte gaat naar ongeveer 160.000 woningen. Ze zijn aangesloten op een van de warmtenetten van Vattenfall, Eneco of WBR.

De warmte die AVR levert is voor een groot deel duurzame en industriële restwarmte. De fabriek die papierpulp residu verwerkt tot TopCrete® en energie, levert 100% duurzame warmte. Vanaf 2018 is de Biomassa Energiecentrale in Rozenburg ook aangesloten op het warmtenetwerk, waarmee we ook 100% duurzame warmte leveren.

Door de inzet van deze warmte voorkomt AVR jaarlijks een CO₂-uitstoot van meer dan 324 kiloton door gasverbruik in huishoudens*. Als een zonnepaneel ca. 100kg CO₂ per jaar bespaart, bespaart AVR met warmtelevering evenveel als ruim drie miljoen zonnepanelen. Dat zijn ruim 280 voetbalvelden zoals De Kuip of het Gelredome bedekt met zonnepanelen.

*Omrekenfactor vgl. het Europese EpE en de Nederlandse Vereniging Afvalbedrijven: 62,8 kg CO₂/GJ voor warmtelevering.

CO₂ reductierapport Vattenfall Rotterdam