Soorten restafval

Bekijk hier welke soorten restafval AVR verwerkt en uiteindelijk omzet in energie en grondstoffen.

Terug

Bedrijfsafval

Huishoudelijk restafval

Zonder verwerking van het huishoudelijk restafval zit onze samenleving met een groot probleem. Die uitdaging gaan wij graag elke dag opnieuw aan.

Plastic

We zien dat de restafvalzak nog veel waardevolle stromen bevat zoals plastics die nog gerecycled kunnen worden.

Papierpulp

Afvalhout

Industrieel afvalwater

Diverse chemische productieprocessen brengen vaak sterk vervuild water met zich mee. Dit afvalwater is niet geschikt voor verwerking in een biologische waterzuivering. Het water thermisch verwerken is dan een goed alternatief.