Bedrijfsafval

Terug

AVR verwerkt bedrijfsafval en gevaarlijk afval van honderden grote en kleinere organisaties. Het meeste bedrijfsafval is te vergelijken met huishoudelijk restafval. En ook hier is een gespecialiseerde aanpak nodig voor de verwerking van het bedrijfsafval. Daarvoor biedt verbranding en het maken van energie en grondstoffen de beste oplossing. Met het oog op het aangescherpte milieubeleid waarin het voorkomen van milieuverontreiniging steeds belangrijker wordt blijft onze oplossing een goede verwerkingsmethode, in aanvulling op sorteren en hergebruiken van bedrijfsafval.