Huishoudelijk restafval

Terug

Na het zorgvuldig scheiden van ons huishoudelijk afval blijft nog steeds een groot gedeelte over als restafval. In Nederland is dit gemiddeld nog ruim 45% van de bijna 490 kg afval per persoon per jaar. Als we deze afvalberg niet effectief verwerken, zit onze samenleving met een groot probleem.

In onze tien ovens in Rozenburg en Duiven verwerken we maar liefst 850 kton huishoudelijk restafval per jaar. We maken daar energie van en we halen er ook de laatste grondstoffen zoals metalen en mineralen uit.

Ook de Nederlandse gemeenten werken hard aan het halen van recyclingdoelstellingen voor oud papier, glas, plastic en GFT. Momenteel wordt ruim 55% van het huishoudelijk afval gerecycled. Wat overblijft noemen we restafval en dat is nog steeds een relatief grote hoeveelheid. In grote steden produceert iedere inwoner ongeveer 250-290 kg restafval per jaar.