Plastic

Terug

Elke Europeaan ‘produceert’ gemiddeld 31 kilo plastic afval per jaar. Volgens de doelstellingen van het Europees Plastics Pact moet in 2025 al het plastic dat we dagelijks gebruiken recyclebaar of herbruikbaar zijn. Het Europees Plastics Pact beschrijft afspraken tussen plasticproducenten, grote bedrijven, overheden en recyclers. Samen moeten we ervoor zorgen dat we minder plastic gebruiken en meer hergebruiken of recyclen.

AVR draagt hieraan bij. Ongeveer 10% van het huishoudelijk restafval dat over de band gaat, bestaat uit plastics en drankkartons. Denk aan verpakkingsmateriaal zoals melkpakken, plastic zakken en plastic flesjes. Met onze nascheidingsinstallatie kunnen we plastics en drankkartons scheiden van de rest van het afval. Daarvoor is de nascheidingsinstallatie uitgerust met de nieuwste en modernste technische snufjes, zoals vlakzeven, windshifters, ballistische scheiders, een schredder en near-infrarood scanners. De folies, harde kunststoffen en drankkartons worden van het restafval gescheiden en in balen samengeperst. Recyclingbedrijven in Europa verwerken de materialen tot nieuwe producten. 

Het overgebleven restafval gaat verder via een band naar onze afval- en energiecentrale waar we er energie en grondstoffen van maken voor de samenleving. We geven het zo eigenlijk weer terug naar waar het begon, bij veel mensen thuis!

Door deze nieuwe technieken kunnen we niet alleen méér plastic en drankkartons uit het restafval halen dan thuis, maar is het ook nog van betere kwaliteit. Dat is de reden dat steeds meer gemeenten de voordelen zien van nascheiding ten opzichte van bronscheiding. Het tweede voordeel is dat het scheiden van afval op deze manier minimale inspanning kost voor inwoners.