De ‘chemische’ politie van AVR

Dag in dag uit ontvangt AVR afval. Niet alles mag zomaar verwerkt worden, er kunnen gevaarlijke stoffen tussen zitten die schadelijk zijn voor het milieu of de installaties aantasten. Het laboratorium in Rozenburg voert daarom chemische analyses uit op binnenkomende vrachten met onder andere afvalwater en op gezuiverd afvalwater uit onze processen. En houdt zich daarnaast bezig met verbetertrajecten, zoals het testen van nieuwe analyseapparatuur en de invoering van LEAN en 5S. Hoofd Laboratorium Marco van Nimwegen geeft een kijkje in het lab.

Terug

6 oktober, 2022

Wat gebeurt er op deze afdeling?

“Ons team bestaat naast mijzelf uit 2e analisten, 1e analisten en een administratief medewerkster. We zijn met name verantwoordelijk voor de chemische analyses. Dat werkt zo. Wij ontvangen proefmonsters van afvalwater, brandstoffen, en slib. Deze komen van klanten die het afvalwater voor verwerking naar AVR brengen. Na goedkeuring brengt de klant het afvalwater naar AVR waar we nogmaals een proefmonster nemen. We willen immers zeker zijn van een veilige verwerking. Geeft die uitslag groen licht, dan verwerkt AVR vervolgens het afvalwater. Daarnaast testen we of het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallaties schoon genoeg is om te mogen lozen in de rivier. Onze analisten controleren de proefmonsters op de chemische samenstelling; alle emissiewaarden moeten binnen de normen blijven van de vergunningen die afgestemd zijn met Rijkswaterstaat en DCMR.”

Met welke afdelingen werken jullie samen?

“Afdeling Commercie ontvangt een aanvraag van een klant voor het verwerken van afvalwater. Zij zorgen voor afstemming met de klant over onder andere de proefmonsters. Naast Commercie, hebben we korte lijntjes met afdeling Productie. Zodra wij bijvoorbeeld afwijkingen in het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallatie constateren, geven we het direct door aan de collega’s van Productie. Zij passen dan het proces aan en zorgen voor schoner afvalwater dat voldoet aan de vergunningen. Ook voeren we op aanvraag chemische analyses uit voor de afdelingen Plant Performance, Strategische Projecten, Energie & Reststoffen, Duiven en de overslagstations.”

Chemische analyses zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat afval(water) op een veilige, juiste manier verwerkt kan worden.

Welke technieken gebruiken jullie in het lab?

“In het lab draait het vooral om het nauwkeurig analyseren van monsters. Bijvoorbeeld de hoeveelheid kwik, zwavel en chloor in afvalstoffen en de hoeveelheid energie die vrijkomt bij verbranding (de calorische waarde). Collega’s denken vaak dat we dagenlang door een microscoop turen, maar niets is minder waar. We werken met zeer gevoelige machines en geavanceerde technieken, die onder andere licht en verschillende massa’s meten om moleculen en metalen van elkaar te scheiden.

We kunnen bijvoorbeeld 1 milligram kwik in een miljoen liter water detecteren. Het gaat echt om hele kleine hoeveelheden. De chemische reacties maken ons werk leuk en bijzonder. We gebruiken bijvoorbeeld een speciaal sterk zuur, waardoor zelfs een stukje biefstuk binnen vijf minuten volledig verdwijnt.”

Meer berichten

Overslagstation AVR Utrecht krijgt metamorfose!

In 1977 is in Utrecht het Overslagstation Utrecht ofwel de OSSU gebouwd, waar het afval uit Utrecht naar toe komt. Het afval wordt daar gewogen en verzendklaar gemaakt om te verschepen naar Rozenburg. Het aantal wegingen ligt nu op 188 per dag. Daar is de OSSU niet meer op berekend, zeker niet nu we het afval vanuit bijna de hele provincie overslaan.

Bijzondere samenwerking AVR, Petje af en WasteCraft

Op donderdag 27 oktober starten wij een bijzondere samenwerking. AVR, Petje af en WasteCraft slaan de handen ineen om van waardevolle grondstoffen uit het nagescheiden afval van veel gemeenten, origineel design te maken. Door bij dit project stichting Petje af te betrekken helpen we kinderen bewust te maken van de problematiek en de kansen in de circulaire economie. Waar anders kunnen wij deze samenwerking beter laten starten dan op de Dutch Design Week in Eindhoven?

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Welkom bij AVR Duiven!

Onze locatie in Duiven is één van de meest slimme en duurzame energieproducenten van Nederland. En daar zijn we trots op. Op ons terrein verbranden we afval dat nergens meer voor te gebruiken is.