De ‘chemische’ politie van AVR

Dag in dag uit ontvangt AVR afval. Niet alles mag zomaar verwerkt worden, er kunnen gevaarlijke stoffen tussen zitten die schadelijk zijn voor het milieu of de installaties aantasten. Het laboratorium in Rozenburg voert daarom chemische analyses uit op binnenkomende vrachten met onder andere afvalwater en op gezuiverd afvalwater uit onze processen. En houdt zich daarnaast bezig met verbetertrajecten, zoals het testen van nieuwe analyseapparatuur en de invoering van LEAN en 5S. Hoofd Laboratorium Marco van Nimwegen geeft een kijkje in het lab.

Terug

Wat gebeurt er op deze afdeling?

“Ons team bestaat naast mijzelf uit 2e analisten, 1e analisten en een administratief medewerkster. We zijn met name verantwoordelijk voor de chemische analyses. Dat werkt zo. Wij ontvangen proefmonsters van afvalwater, brandstoffen, en slib. Deze komen van klanten die het afvalwater voor verwerking naar AVR brengen. Na goedkeuring brengt de klant het afvalwater naar AVR waar we nogmaals een proefmonster nemen. We willen immers zeker zijn van een veilige verwerking. Geeft die uitslag groen licht, dan verwerkt AVR vervolgens het afvalwater. Daarnaast testen we of het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallaties schoon genoeg is om te mogen lozen in de rivier. Onze analisten controleren de proefmonsters op de chemische samenstelling; alle emissiewaarden moeten binnen de normen blijven van de vergunningen die afgestemd zijn met Rijkswaterstaat en DCMR.”

Met welke afdelingen werken jullie samen?

“Afdeling Commercie ontvangt een aanvraag van een klant voor het verwerken van afvalwater. Zij zorgen voor afstemming met de klant over onder andere de proefmonsters. Naast Commercie, hebben we korte lijntjes met afdeling Productie. Zodra wij bijvoorbeeld afwijkingen in het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallatie constateren, geven we het direct door aan de collega’s van Productie. Zij passen dan het proces aan en zorgen voor schoner afvalwater dat voldoet aan de vergunningen. Ook voeren we op aanvraag chemische analyses uit voor de afdelingen Plant Performance, Strategische Projecten, Energie & Reststoffen, Duiven en de overslagstations.”

Chemische analyses zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat afval(water) op een veilige, juiste manier verwerkt kan worden.

Welke technieken gebruiken jullie in het lab?

“In het lab draait het vooral om het nauwkeurig analyseren van monsters. Bijvoorbeeld de hoeveelheid kwik, zwavel en chloor in afvalstoffen en de hoeveelheid energie die vrijkomt bij verbranding (de calorische waarde). Collega’s denken vaak dat we dagenlang door een microscoop turen, maar niets is minder waar. We werken met zeer gevoelige machines en geavanceerde technieken, die onder andere licht en verschillende massa’s meten om moleculen en metalen van elkaar te scheiden.

We kunnen bijvoorbeeld 1 milligram kwik in een miljoen liter water detecteren. Het gaat echt om hele kleine hoeveelheden. De chemische reacties maken ons werk leuk en bijzonder. We gebruiken bijvoorbeeld een speciaal sterk zuur, waardoor zelfs een stukje biefstuk binnen vijf minuten volledig verdwijnt.”

Meer berichten

Trots op ons werk, trots op onze afvalhelden!

De Week van de Afvalhelden is dé week waarin medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. Van 7 tot en met 13 maart 2022 worden de mannen en vrouwen die werkzaam zijn in inzameling, groenbeheer, reiniging en verwerking in het zonnetje gezet.

Welke tas is het beste voor het milieu?

Ga je boodschappen doen of winkelen? Neem dan je eigen stevige tas mee. Gratis plastic tasjes zijn sinds begin 2016 verboden. Daardoor is het aantal plastic tassen met 80 procent afgenomen naar 35 plastic tassen per persoon per jaar. Een papieren tas is niet beter voor het milieu.

De onmisbare schakel binnen AVR Duiven

AVR staat nooit stil. Met twee locaties en ruim vijfhonderd medewerkers zorgen we ervoor dat onze verbrandings ovens 24 uur per dag, zeven dagen per week draaien. De afdeling Facilitaire Dienst is hierbij een onmisbare schakel in het proces. De afdeling draait om het zo goed mogelijk organiseren en uitvoeren van diensten die ondersteunend zijn aan de kern-taken van onze organisatie. Sinds 1 april 2022 vormen Henk, Arno, Herbert, Willem, Ben en Jappie de Facilitaire Dienst in Duiven.

Een dag in het leven van Ed van Gelder

We lopen een dagje mee met een AVR-medewerker Ed van Gelder en welke werkzaamheden er zoal voorbij komen. Wat gebeurt er tussen 5.15 uur als zijn wekker afgaat en 17.45 uur als hij het AVR-terrein in Rozenburg verlaat? Je leest het hieronder!