De ‘chemische’ politie van AVR

Dag in dag uit ontvangt AVR afval. Niet alles mag zomaar verwerkt worden, er kunnen gevaarlijke stoffen tussen zitten die schadelijk zijn voor het milieu of de installaties aantasten. Het laboratorium in Rozenburg voert daarom chemische analyses uit op binnenkomende vrachten met onder andere afvalwater en op gezuiverd afvalwater uit onze processen. En houdt zich daarnaast bezig met verbetertrajecten, zoals het testen van nieuwe analyseapparatuur en de invoering van LEAN en 5S. Hoofd Laboratorium Marco van Nimwegen geeft een kijkje in het lab.

Terug

Wat gebeurt er op deze afdeling?

“Ons team bestaat naast mijzelf uit 2e analisten, 1e analisten en een administratief medewerkster. We zijn met name verantwoordelijk voor de chemische analyses. Dat werkt zo. Wij ontvangen proefmonsters van afvalwater, brandstoffen, en slib. Deze komen van klanten die het afvalwater voor verwerking naar AVR brengen. Na goedkeuring brengt de klant het afvalwater naar AVR waar we nogmaals een proefmonster nemen. We willen immers zeker zijn van een veilige verwerking. Geeft die uitslag groen licht, dan verwerkt AVR vervolgens het afvalwater. Daarnaast testen we of het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallaties schoon genoeg is om te mogen lozen in de rivier. Onze analisten controleren de proefmonsters op de chemische samenstelling; alle emissiewaarden moeten binnen de normen blijven van de vergunningen die afgestemd zijn met Rijkswaterstaat en DCMR.”

Met welke afdelingen werken jullie samen?

“Afdeling Commercie ontvangt een aanvraag van een klant voor het verwerken van afvalwater. Zij zorgen voor afstemming met de klant over onder andere de proefmonsters. Naast Commercie, hebben we korte lijntjes met afdeling Productie. Zodra wij bijvoorbeeld afwijkingen in het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallatie constateren, geven we het direct door aan de collega’s van Productie. Zij passen dan het proces aan en zorgen voor schoner afvalwater dat voldoet aan de vergunningen. Ook voeren we op aanvraag chemische analyses uit voor de afdelingen Plant Performance, Strategische Projecten, Energie & Reststoffen, Duiven en de overslagstations.”

Chemische analyses zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat afval(water) op een veilige, juiste manier verwerkt kan worden.

Welke technieken gebruiken jullie in het lab?

“In het lab draait het vooral om het nauwkeurig analyseren van monsters. Bijvoorbeeld de hoeveelheid kwik, zwavel en chloor in afvalstoffen en de hoeveelheid energie die vrijkomt bij verbranding (de calorische waarde). Collega’s denken vaak dat we dagenlang door een microscoop turen, maar niets is minder waar. We werken met zeer gevoelige machines en geavanceerde technieken, die onder andere licht en verschillende massa’s meten om moleculen en metalen van elkaar te scheiden.

We kunnen bijvoorbeeld 1 milligram kwik in een miljoen liter water detecteren. Het gaat echt om hele kleine hoeveelheden. De chemische reacties maken ons werk leuk en bijzonder. We gebruiken bijvoorbeeld een speciaal sterk zuur, waardoor zelfs een stukje biefstuk binnen vijf minuten volledig verdwijnt.”

Meer berichten:

Grote brand bij AVR

Vandaag heeft een zeer grote brand gewoed op het terrein van AVR in Rozenburg. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

Dutch Design Week komt eraan!

21 Oktober komt snel dichterbij, en daarmee ook de Dutch Design Week (21 t/m 29 oktober) in Eindhoven. Het project waarin AVR samen met WasteCraft en Petje Af is gestapt, begint dus aan de eindfase. Tijd voor een update.

Over het automatiseren van het bunkerproces

Werkzaamheden die eerst handmatig werden uitgevoerd, worden steeds vaker overgenomen door machines of computers. Door onze processen te automatiseren, wordt het werk een stuk makkelijker – en maken we van AVR een toekomstbestendig bedrijf. Het project bunkerkranen in Rozenburg is daar een mooi voorbeeld van. Teamleider Reliability Engineering Teun Kalle en kraanmachinist Ben Manintveld zijn nauw betrokken bij het project, en leggen uit waarom zij denken dat het automatiseren van het bunkerproces voor zowel AVR als de medewerkers een hele verbetering is.

AVR, Stichting Petje Af en WasteCraft op weg naar Dutch Design Week 2023

Van een Perfect Days-donatie aan Stichting Petje Af en een samenwerking met WasteCraft op het gebied van onze NSI rolden we in een nieuw avontuur. Donderdag 27 oktober vorig jaar begonnen AVR, WasteCraft en de kinderen van stichting Petje Af samen aan een bijzondere reis om van afval een gaaf designproduct te maken dat in oktober gepresenteerd wordt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Tijd voor een update!

Creatief op canvas

Wie is niet grootgebracht met tekenen, schilderen en knutselen? Waar het voor de een slechts een vak op school is, is het voor Yvonne veel meer dan dat. Wekelijks is zij te vinden bij expositiegroep Lokaal9 in Arnhem, waar zij tekent en schildert. “Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop.”