De ‘chemische’ politie van AVR

Dag in dag uit ontvangt AVR afval. Niet alles mag zomaar verwerkt worden, er kunnen gevaarlijke stoffen tussen zitten die schadelijk zijn voor het milieu of de installaties aantasten. Het laboratorium in Rozenburg voert daarom chemische analyses uit op binnenkomende vrachten met onder andere afvalwater en op gezuiverd afvalwater uit onze processen. En houdt zich daarnaast bezig met verbetertrajecten, zoals het testen van nieuwe analyseapparatuur en de invoering van LEAN en 5S. Hoofd Laboratorium Marco van Nimwegen geeft een kijkje in het lab.

Terug

Wat gebeurt er op deze afdeling?

“Ons team bestaat naast mijzelf uit 2e analisten, 1e analisten en een administratief medewerkster. We zijn met name verantwoordelijk voor de chemische analyses. Dat werkt zo. Wij ontvangen proefmonsters van afvalwater, brandstoffen, en slib. Deze komen van klanten die het afvalwater voor verwerking naar AVR brengen. Na goedkeuring brengt de klant het afvalwater naar AVR waar we nogmaals een proefmonster nemen. We willen immers zeker zijn van een veilige verwerking. Geeft die uitslag groen licht, dan verwerkt AVR vervolgens het afvalwater. Daarnaast testen we of het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallaties schoon genoeg is om te mogen lozen in de rivier. Onze analisten controleren de proefmonsters op de chemische samenstelling; alle emissiewaarden moeten binnen de normen blijven van de vergunningen die afgestemd zijn met Rijkswaterstaat en DCMR.”

Met welke afdelingen werken jullie samen?

“Afdeling Commercie ontvangt een aanvraag van een klant voor het verwerken van afvalwater. Zij zorgen voor afstemming met de klant over onder andere de proefmonsters. Naast Commercie, hebben we korte lijntjes met afdeling Productie. Zodra wij bijvoorbeeld afwijkingen in het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallatie constateren, geven we het direct door aan de collega’s van Productie. Zij passen dan het proces aan en zorgen voor schoner afvalwater dat voldoet aan de vergunningen. Ook voeren we op aanvraag chemische analyses uit voor de afdelingen Plant Performance, Strategische Projecten, Energie & Reststoffen, Duiven en de overslagstations.”

Chemische analyses zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat afval(water) op een veilige, juiste manier verwerkt kan worden.

Welke technieken gebruiken jullie in het lab?

“In het lab draait het vooral om het nauwkeurig analyseren van monsters. Bijvoorbeeld de hoeveelheid kwik, zwavel en chloor in afvalstoffen en de hoeveelheid energie die vrijkomt bij verbranding (de calorische waarde). Collega’s denken vaak dat we dagenlang door een microscoop turen, maar niets is minder waar. We werken met zeer gevoelige machines en geavanceerde technieken, die onder andere licht en verschillende massa’s meten om moleculen en metalen van elkaar te scheiden.

We kunnen bijvoorbeeld 1 milligram kwik in een miljoen liter water detecteren. Het gaat echt om hele kleine hoeveelheden. De chemische reacties maken ons werk leuk en bijzonder. We gebruiken bijvoorbeeld een speciaal sterk zuur, waardoor zelfs een stukje biefstuk binnen vijf minuten volledig verdwijnt.”

Meer berichten:

Wonen in de toekomst!

Wanneer Olaf thuiskomt, komt zijn huis tot leven: lampen gaan vanzelf aan, de verwarming brengt de ruimte op de ideale temperatuur, en muziek speelt op precies het juiste volume. Deze slimme huisautomatisering is het resultaat van Olaf’s passie voor domotica. Dankzij deze technologie kan hij met een paar tikken op zijn smartphone of een eenvoudig stemcommando zijn huis op afstand bedienen en monitoren. Hij vertelt er enthousiast over.

Een dag meelopen met… Leendert van der Vliet!

In ‘De dag van…’ nemen we een kijkje achter de schermen van een AVR-medewerker en welke werkzaamheden er zo voorbijkomen. Maak kennis met Leendert van der Vliet, onze Smeerder. Samen met collega Richel Scorea zorgen zij ervoor dat alle installaties van AVR Rozenburg van olie en vet worden voorzien. Als smeerdienst zijn zij de oren en ogen van het hele terrein.

Jaarbericht 2023: Veerkracht

Afgelopen jaar kreeg AVR te maken met veel uitdagingen, maar één ding werd vooral duidelijk: de veerkracht van ons bedrijf. In het jaarbericht van 2023 lees je hoe we de tegenslagen hebben aangepakt en welke successen we hebben geboekt. Daarnaast komen ook de bijzondere verhalen van collega’s en onze operationele resultaten aan bod. Kortom, het jaarbericht 2023 biedt een mooi overzicht van een memorabel jaar.

Afdeling productie AVR Duiven: ALTIJD AANWEZIG!

De afdeling Productie houdt de fabriek 24/7 draaiende. In Duiven bestaat deze afdeling uit vijf ploegen met ieder acht collega’s; een wachtchef die de leiding heeft, een hoofoperator die het overzicht houdt, en een aantal 1e en 2e operators die de machines beheren. Ze werken in volcontinue diensten, de collega’s wisselen elkaar af om ervoor te zorgen dat het afvalverwerkingsproces non-stop doorgaat. Wachtchef Henry Slot van ploeg A vertelt wat er zich allemaal afspeelt in Duiven.