De ‘chemische’ politie van AVR

Dag in dag uit ontvangt AVR afval. Niet alles mag zomaar verwerkt worden, er kunnen gevaarlijke stoffen tussen zitten die schadelijk zijn voor het milieu of de installaties aantasten. Het laboratorium in Rozenburg voert daarom chemische analyses uit op binnenkomende vrachten met onder andere afvalwater en op gezuiverd afvalwater uit onze processen. En houdt zich daarnaast bezig met verbetertrajecten, zoals het testen van nieuwe analyseapparatuur en de invoering van LEAN en 5S. Hoofd Laboratorium Marco van Nimwegen geeft een kijkje in het lab.

Terug

Wat gebeurt er op deze afdeling?

“Ons team bestaat naast mijzelf uit 2e analisten, 1e analisten en een administratief medewerkster. We zijn met name verantwoordelijk voor de chemische analyses. Dat werkt zo. Wij ontvangen proefmonsters van afvalwater, brandstoffen, en slib. Deze komen van klanten die het afvalwater voor verwerking naar AVR brengen. Na goedkeuring brengt de klant het afvalwater naar AVR waar we nogmaals een proefmonster nemen. We willen immers zeker zijn van een veilige verwerking. Geeft die uitslag groen licht, dan verwerkt AVR vervolgens het afvalwater. Daarnaast testen we of het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallaties schoon genoeg is om te mogen lozen in de rivier. Onze analisten controleren de proefmonsters op de chemische samenstelling; alle emissiewaarden moeten binnen de normen blijven van de vergunningen die afgestemd zijn met Rijkswaterstaat en DCMR.”

Met welke afdelingen werken jullie samen?

“Afdeling Commercie ontvangt een aanvraag van een klant voor het verwerken van afvalwater. Zij zorgen voor afstemming met de klant over onder andere de proefmonsters. Naast Commercie, hebben we korte lijntjes met afdeling Productie. Zodra wij bijvoorbeeld afwijkingen in het afvalwater uit onze waterzuiveringsinstallatie constateren, geven we het direct door aan de collega’s van Productie. Zij passen dan het proces aan en zorgen voor schoner afvalwater dat voldoet aan de vergunningen. Ook voeren we op aanvraag chemische analyses uit voor de afdelingen Plant Performance, Strategische Projecten, Energie & Reststoffen, Duiven en de overslagstations.”

Chemische analyses zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat afval(water) op een veilige, juiste manier verwerkt kan worden.

Welke technieken gebruiken jullie in het lab?

“In het lab draait het vooral om het nauwkeurig analyseren van monsters. Bijvoorbeeld de hoeveelheid kwik, zwavel en chloor in afvalstoffen en de hoeveelheid energie die vrijkomt bij verbranding (de calorische waarde). Collega’s denken vaak dat we dagenlang door een microscoop turen, maar niets is minder waar. We werken met zeer gevoelige machines en geavanceerde technieken, die onder andere licht en verschillende massa’s meten om moleculen en metalen van elkaar te scheiden.

We kunnen bijvoorbeeld 1 milligram kwik in een miljoen liter water detecteren. Het gaat echt om hele kleine hoeveelheden. De chemische reacties maken ons werk leuk en bijzonder. We gebruiken bijvoorbeeld een speciaal sterk zuur, waardoor zelfs een stukje biefstuk binnen vijf minuten volledig verdwijnt.”

Meer berichten:

Veiligheidprijs voor Patrick Schaaf, Operator NSI in Rozenburg

Ieder kwartaal reiken we een Veiligheidsprijs uit aan een AVR-medewerker. SHEQ kiest welk bijzonder initiatief een positieve invloed heeft op onze veiligheid. De winnaar zetten we in het zonnetje en ontvangt een ‘veiligheidsprijs-wannahave’.

Dutch Design Week: AVR-kast onthuld door WasteCraft en Petje Af

Vrijdag 27 oktober vormde de eindbestemming van de bijzondere reis die AVR samen met WasteCraft en de kinderen van stichting Petje Af is begonnen. Die dag waren we namelijk vertegenwoordigd op de Dutch Design Week in Eindhoven. In de Schellensfabriek presenteerden diverse designers hun ontwerpen van afval en gerecycled materiaal. Ook het eindresultaat van onze journey was daar voor het publiek te bewonderen!

Update Brand AVR Rozenburg

AVR is samen met schade-experts de schade aan het opmaken van de grote brand die eind september woedde op de locatie van AVR in Rozenburg. AVR trekt samen met haar aandeelhouder op en is met man en macht aan het werk om de installaties voor zover mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen. Helaas is het duidelijk dat het maanden gaat duren voor de installatie in gebruik genomen kan worden waar brandbaar afval van huishoudens en bedrijven wordt verwerkt. Voor deze installatie verwachten we een herstart in oktober 2024. Dit heeft een grote impact op klanten, leveranciers en medewerkers. AVR waardeert de steun die het van alle kanten ontvangt en werkt met volle overtuiging aan het herstel van de installaties in Rozenburg.

Afdeling inkoop: de onderandelaren van AVR!

Materialen, middelen en diensten zijn onmisbaar om onze installaties draaiende te houden. Van doosjes schroeven, chemicaliën en onderhoudsdiensten tot aan koffie. De afdeling Inkoop speelt hierbij een belangrijke rol. Marjon Veenendaal, manager van deze afdeling, vertelt over haar team en de werkzaamheden.

Een dag meelopen met… Rob Looman!

In ‘De dag van…’ lopen we een dagje mee met een AVR-medewerker en welke werkzaamheden er zo voorbij komen. Rob geeft sturing aan de afdeling Werktuigbouwkunde. Zij zijn verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud bij AVR Duiven.