AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Terug

Nederland staat voor de grote uitdaging om een fossielvrije energievoorziening te realiseren met minimale CO2-uitstoot. De afval- en energiebedrijven spelen daarbij een rol vanwege de mogelijkheid om het gas grootschalig af te vangen. Sinds augustus 2019 staat er in Duiven een CO2-afvanginstallatie. (Hoe het afvangproces precies werkt, kun je bekijken op pagina 10 en 11 van deze inside.) Hans: “We vangen nog lang niet alle CO2 af die we produceren. In Rozenburg gaat alles de lucht in en ook in Duiven kunnen we meer afvangen dan we nu doen.

Subsidie van de overheid is beschikbaar en nodig om die afvangkosten voor een deel te bekostigen. In mei is een subsidie toegekend voor een tweede CO2-afvanginstallatie in Duiven. Daar zijn we heel blij mee. De tekeningen voor de installatie zijn gereed en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd. We beginnen nu met een detailontwerp van de installatie en het benaderen van leveranciers voor de bouw van de installatie. Het doel is om binnen vijf jaar extra CO2 te leveren.

Ook voor de locatie Rozenburg is in 2021 subsidie aangevraagd. Maar deze is helaas afgewezen. Dat ligt overigens niet aan AVR, de partijen die het gas op gaan slaan hebben iets meer tijd nodig om hun plannen helemaal rond te krijgen. Ik heb hier alle vertrouwen in. We vragen deze zomer opnieuw subsidie aan en verwachten uiterlijk begin 2023 groen licht te krijgen. Dan staat er over zes jaar ook een CO2-afvanginstallatie in Rozenburg.”

Hans Wassenaar

Hans Wassenaar

Senior Projectmanager Strategische Projecten

Wat is CO2 eigenlijk?

Koolstofdioxide, of CO2, is een broeikasgas dat van nature aanwezig is in de atmosfeer. Een beetje CO2 is normaal, we ademen het zelf ook uit. Als het percentage CO2 in de lucht te hoog is, ontstaan er problemen. Broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast, waardoor het klimaat verandert en de aarde opwarmt.

‘Het doel is om binnen vijf jaar CO2 te leveren’

Opslag versus gebruik

Met afvang alleen zijn we er nog niet. Het afgevangen gas moet ergens heen. Er zijn momenteel twee mogelijkheden: permanente opslag (CCS*) waarbij het gas opgeslagen wordt in lege gasvelden op zee. En hergebruik (CCU**), deze CO2 wordt vooral door de glastuinbouw gebruikt. Ook onderzoekt AVR nieuwe toepassingen van CO2, zoals grondstoffen voor de chemische industrie. Hans: “De afgevangen CO2 in Duiven leveren we aan glastuinbouwbedrijven in de regio, die het gebruiken om het groeiproces van hun bloemen, groente en potplanten te versnellen. Dat betekent daar weer CO2-reductie omdat er minder aardgas verbrand hoeft te worden. De CO2- afvanginstallatie in Duiven draait vooral in de zomer, dan is de vraag het grootste. In de winter hebben de tuinders minder behoefte aan CO2. Ze gebruiken dan zelf aardgas voor de verwarming van de kassen waarbij voldoende CO2 vrijkomt voor de planten en bloemen.”

*Carbon Capture and Storage, **Carbon Capture and Utilization ook ongeveer 300.000 ton CO2 wordt opgeslagen.

Feiten en cijfers

Momenteel levert AVR vanuit Duiven zo’n 60.000 ton CO2 aan de glastuinbouw. Met de twee nieuwe installaties erbij wordt dat in de toekomst jaarlijks totaal 340.000 ton CO2, 120.000 ton vanuit Duiven en 220.000 ton vanuit Rozenburg. De verwachting is dat daarnaast ook ongeveer 300.000 ton CO2 wordt opgeslagen.

Van Rozenburg naar de Noordzee

In Rozenburg wordt de CO2 op een andere manier afgevoerd dan in Duiven waar vrachtwagens het gas vloeibaar vervoeren naar de tuinders. Hans legt uit: “We gaan daar gebruikmaken van een bestaande Rotterdamse CO2-pijpleiding (zie kader).

Hiermee wordt het afgevangen gas vanuit de Rotterdamse haven getransporteerd voor opslag naar een leeg gasveld in de Noordzee of naar afnemers in het Westland voor hergebruik. We hoeven slechts 1 kilometer aan leidingen aan te leggen voor de aansluiting op dit leidingnet. Het grote voordeel is dat ook de afgevangen CO2 vanuit Duiven via het Rotterdamse netwerk onder zee opgeslagen kan worden. Het gas wordt dan wel weer eerst via vrachtwagens naar Rotterdam gereden. De installatie in Duiven kan dan ook in de winter vol draaien. De capaciteit van de CO2-afvanginstallatie in Rozenburg wordt maar liefst vijfmaal groter dan in Duiven. De beoogde locatie voor de CO2- afvanginstallatie is het gebied waar nu de twee (Evides) demiwatertanks staan.”

Ook kijken naar alternatieven

De plannen passen bij het streven van AVR om een impactvolle bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Volgens Hans zit de oplossing voor het verlagen van de CO2-uitstoot niet alleen bij de afvang. “Het CO2-probleem, en dus ook de kosten die hiermee samenhangen, worden nu aan het eind van de keten neergelegd. Op deze manier wordt recyclen niet aantrekkelijker. Het loont om te kijken naar alternatieven. We moeten als consument allemaal beter letten op onze aankopen. Dat betekent bewuster kopen, maar ook kijken of producten recyclebaar of repareerbaar zijn, en indien mogelijk verpakkingsloos.”

Porthos-project

Porthos, het project voor CO2-afvang en opslag in Rotterdam, ligt op koers om vanaf 2024 jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 van de industrie op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. De Porthos projectorganisatie (EBN, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam) is verantwoordelijk voor de infrastructuur, zoals de pijpleidingen op land en in de zeebodem, het compressorstation. Het Aramis consortium (Total Energies, Shell, Gasunie en EBN) verzorgt een uitbreiding van het Porthos-netwerk waarvan ook AVR gebruik kan maken.

Meer berichten:

Welke tas is het beste voor het milieu?

Ga je boodschappen doen of winkelen? Neem dan je eigen stevige tas mee. Gratis plastic tasjes zijn sinds begin 2016 verboden. Daardoor is het aantal plastic tassen met 80 procent afgenomen naar 35 plastic tassen per persoon per jaar. Een papieren tas is niet beter voor het milieu.

Het Groene Woud is twee AVR-bomen rijker!

Bij AVR blijft ‘zero waste’ het uitgangspunt, ook op het gebied van CO2. We zijn goed op weg met het afvangen van CO2, doorleveren aan de glastuinbouw en het verwerken tot bouwstof, maar soms moet je je meerdere erkennen. In dit geval in een boom. Die neemt CO2 niet alleen op, maar maakt er ook nog eens zuurstof van!

Duurzame werkplek voor AVR Duiven

AVR Duiven is gevestigd op het duurzaamste Nederlandse bedrijventerrein van 2020! Bedrijventerrein Innofase deed mee aan de Circular Economy Award, met prestigieuze mededingers als het Schiphol Trade Park en het Werkspoorkwartier in Utrecht. Uiteindelijk werd Innofase uitgeroepen tot ‘het beste voorbeeld van de circulaire economie.’ Het resultaat van goed teamwork!

Importheffing op afval? Dat kan groener!

December 2019: het Urgenda-vonnis verplicht de Nederlandse Staat om meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Dat leidde er begin 2020 toe dat het kabinet een importheffing invoerde op afval. AVR roept nu samen met ARN, Attero en EEW onder de naam ‘De Afvalvergroeners’ op tot afschaffing van de importheffing. Niet op basis van onderbuikgevoel, maar met cijfers en feiten. AEC’s leveren namelijk juist een duurzame bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie in 2050!

Mechanisch scheiden heeft de toekomst!

In de afgelopen tien jaar heeft de scheidingstechniek snelle stappen vooruit gemaakt. Daardoor kunnen we niet alleen méér plastic en drankenkartons uit het restafval halen dan je thuis kunt doen, maar is dit ook nog eens van steeds betere kwaliteit.