close video

Het meeste bedrijfsafval is te vergelijken met het huishoudelijke restafval. Dit restafval verwerkt AVR dan ook op bijna dezelfde manier als huishoudelijk restafval.

Sommige organisaties hebben echter specifiek restafval dat een groter milieurisico heeft dan de doorsnee vuilniszak op de stoep. Dat vraagt om een oplossing op maat. Organisaties die bij hun operatie en productieproces gevaarlijk afval produceren - hetzij chemisch of organisch - hebben een gespecialiseerde aanpak nodig voor de verwerking van het restafval. Daarvoor biedt verbranding (met terugwinning van energie en grondstoffen) een goede oplossing. Dit is ook door het aangescherpte milieubeleid de aangewezen en meest geschikte verwerkingsmethode en intensieve rookgasreinigingsmethode.

Om te beoordelen wat de gevolgen zijn van een nieuwe specifieke reststroom voor onze processen, wordt vrijwel altijd een proefmonster gevraagd om te kunnen garanderen dat AVR de stroom veilig en milieuvriendelijk kan verwerken.