22 jan 2019 Wie verbrandt jouw afval?

Je zet de vuilniszak buiten, die wordt opgehaald en waarschijnlijk denk je er verder niet meer aan. Maar restafval verwerkt zichzelf natuurlijk niet. Wie doet dat eigenlijk?

In en om Rotterdam en Arnhem verbrandt en verwerkt AVR je restafval. Maar ook als je in Utrecht of Den Haag woont heb je grote kans dat dit de partij is die jouw grijze afvalzakken verwerkt. Hoe dat verwerken stap voor stap in zijn werk gaat kun je hier lezen. We vroegen Pim de Vries, director waste processing bij AVR, om meer te vertellen over het ontstaan van AVR en haar ontwikkelingen.

Het ontstaan van AVR
AVR startte zo’n veertig jaar geleden. ‘De stortplaatsen in Nederland raakten vol. De behoefte ontstond om daar iets aan te doen. Onder andere AVR bood een alternatief door te beginnen met afvalverbranding.’
En zo geschiedde. AVR begon met het verbranden van afval. Tijdens de verbranding kwam energie vrij en er zijn vervolgens vrijwel meteen turbines bij gezet om elektriciteit op te wekken.
De Vries gaat verder: ‘Toen bekend werd dat de verbrandingsrook schadelijk was voor onze gezondheid, zijn er bij AVR rookgasreinigingsinstallaties gebouwd. Deze maken de rook, die vrijkomt bij verbranding, weer zo schoon mogelijk. Daarin voldoen we aan de strengste normen.’

We produceren inmiddels niet alleen maar elektriciteit, maar ook stoom en stadsverwarming en grondstoffen voor bijvoorbeeld stoeptegels. En elke dag proberen we het een stukje beter te doen.

AVR in 2050
De Vries vindt het geweldig om te zien dat afvalverwerking in veertig jaar zo sterk ontwikkeld is. ‘Toen was het belangrijk, en nu nog steeds. AVR verbetert haar technieken constant. In het begin van de afvalverwerking haalden we met simpele magneten oude fietsen tussen het afval vandaan. Inmiddels is deze techniek zo geavanceerd dat we puntjes van balpennen eruit halen.’ AVR begon veertig jaar met het verwerken van de rest van de rest. ‘We produceren inmiddels niet alleen maar elektriciteit, maar ook stoom en stadsverwarming en grondstoffen voor bijvoorbeeld stoeptegels. En elke dag proberen we het een stukje beter te doen.’

Hoe ziet Pim de Vries AVR in de komende jaren ontwikkelen? ‘Ik denk dat de beweging doorgaat. Misschien nog wel sneller dan het tot nu toe is gegaan. De stappen naar een circulaire economie hebben heel lang geduurd maar ze worden nu steeds groter en sneller. We halen nu ook producten als plastic uit het restafval, voor het überhaupt verbrand wordt. Daarnaast benutten we bodemas bijvoorbeeld als bouwmateriaal. Ik denk dat we steeds verder gaan en meer in staat zijn om grondstoffen te winnen uit restafval. Energie halen we uit restafval dat we niet terug willen in de circulaire economie. In het voorjaar gaan we onze CO2 al afvangen en leveren aan de glastuinbouw. Dan kan ook die sector verder verduurzamen.
Waarschijnlijk wordt dat ook meer en meer de rol die AVR aanneemt. De stroom van restafval wordt kleiner en de cirkel rondom AVR wordt steeds groter door nieuwe samenwerkingen. Ideaal gezien is er natuurlijk helemaal geen afval, maar ik ben trots om voor een bedrijf te werken dat bijdraagt aan een schonere wereld voor onze kinderen.’

Pim de Vries,
Director Waste Processing

Ik ben verantwoordelijk voor de operationele afdelingen als Director waste processing. Een fantastische klus waarbij wij elke dag, verschillende soorten restafval vervoeren en slim verbranden om er vervolgens zoveel mogelijk energie van te maken en grondstoffen uit terug te winnen. We nemen dit werk serieus en zoeken elke dag naar manieren om het proces te perfectioneren.

Het teamwerk, de gedrevenheid van de mensen om mij heen en de uiteindelijke bijdrage aan een schonere wereld voor onze kinderen maakt dat ik trots ben op ons bedrijf.