Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.

Terug

30 november, 2021

Waarom ISO 50001?

ISO 50001 is een managementsysteem gericht op energie. Door dit systeem te gebruiken, kunnen we het energieverbruik continue monitoren en waar mogelijk verbeteren. Eerder werkte AVR met de CO2-prestatieladder. Dit systeem richtte zich vooral op CO2-emissies zoals gasverbruik in de kantoren, lease-auto’s en rijdend materieel. Bij AVR is echter de grootste CO2-uitstoot afkomstig uit de verbranding van afval. ISO 50001 sluit beter aan bij AVR, omdat het niet alleen de CO2-uitstoot maar de gehele energieprestaties managet. Het past perfect bij de andere ISO managementsystemen die we momenteel gebruiken: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid) en ISO 14001 (milieu).

Beginnen bij jezelf

AVR streeft naar het verminderen van de energie die we nodig hebben voor onze eigen processen.Want hoe minder energie wij verbruiken, hoe meer duurzame energie, warmte en stoom we kunnen leveren aan onze klanten en hoe minder fossiele brandstoffen daarvoor nodig zijn. Met ISO 50001 hebben we al onze energiestromen goed in beeld. Het stookproces, de ventilatoren, turbines en het eigen gebruik van elektriciteit en warmte. Doordat we dit in kaart hebben, krijgen we een goed beeld van waar de grootste besparingen te behalen zijn. Samen met onze contractors zorgen we voor een zo efficiënt mogelijk systeem. Dat doen we door vervanging of reparatie, maar ook door al in de ontwerp- en inkoopfase van nieuwe installaties energie-efficiëntie mee te nemen in de overweging. Zo houden we in elke fase onze blik gericht op duurzaamheid.

 

Ons doel

Het blijft ons doel om zoveel mogelijk nuttige energie te halen uit restafval en biomassaverwerking met zo min mogelijk impact op het milieu. Daardoor kunnen we duurzame stoom, warmte en elektriciteit leveren aan onze partners. Hoe meer wij produceren, hoe minder energie er gehaald hoeft te worden uit fossiele brandstoffen. Op deze manier voorkomen we nu al 611 kiloton CO2-emissie per jaar bij AVR, klanten en partners. Dit willen we verbeteren door CO2 emmisies te reduceren met 1% per jaar tot 2030. Zo hopen we in 2030 800 kiloton aan CO2-emissie te vermijden.

Extra initiatieven

Naast het reduceren van het eigen energieverbruik blijven we ook onderzoek doen naar andere mogelijkheden. Onze CO2-afvangsinstallatie in Duiven is daar een mooi voorbeeld van. Momenteel wordt daar 60.000 ton CO2 per jaar afgevangen. Voor Rozenburg is een haalbaarheidsstudie gedaan om daar jaarlijks 50.000 ton af te vangen. Een deel van die CO2 kan via een pijpleiding rechtstreeks (dus zonder transport) aan de glastuinbouw geleverd worden, de rest wordt opgeslagen onder de Noordzee. Andere manieren waarop we ons doel willen halen:

  • nieuwe tegendrukturbineconfiguratie in Rozenburg
  • zonnepannelen op een van onze overslagstations
  • strak onderhoudsschema gebouwen
  • energielabel A voor onze kantoren
  • bij nieuwbouw en verbouwingen altijd aandacht voor duurzaamheid
  • trainen van onze medewerkers op het nauwkeuriger monitoren van onze installaties
  • kleine energieverbeteringsprojecten, zoals het verhelpen van stoomlekkages

Voor goede ideeën en initiatieven staan we open. Heb jij nog een goed idee om zuinig om te gaan met energie en dus met onze aarde? Laat het ons weten!

Nieuwsberichten

AVR helpt The Ocean Cleanup met sorteren plastic afval

Sinds 2020 heeft AVR een samenwerkingsverband met The Ocean Cleanup, een non-profit organisatie die technologie ontwikkelt om plastic afval te verwijderen uit de wereldzeeën en rivieren. Onlangs heeft AVR opnieuw een steentje bijgedragen aan het sorteren van het materiaal dat The Ocean Cleanup uit de oceanen heeft gevist.

Samenwerking AVR en HaloSep

Rotterdam, donderdag 23 juni 2022 – AVR onderzoekt samen met HaloSep de recyclingmogelijkheden van rookgasreiningsmateriaal.

Innovatieve installatie voor bodemas

In Duiven bouwt AVR met Blue Phoenix Group en ondersteund door de EU een innovatieve installatie voor bodemas. Na de productie van energie uit restafval, maken we straks van alle bodemas die resteert, nieuwe circulaire producten.

AVR staat op de Techniekdagen

Kinderen kunnen spelenderwijs kennismaken met techniek! Aankomende zaterdag 21 mei staan we op de Techniekdag in Arnhem. Kom ook een kijkje nemen: Techniekdag Arnhem, Tech Plaza, Tivolilaan 40 Arnhem van 10.00 -16.00 uur.

AVR behaalt ISO 50001 certificaat!

AVR heeft het certificaat ISO 50001 ontvangen. Dit is een mooie toevoeging aan onze andere ISO-normen (ISO 14001 voor milieu, ISO 9001 voor kwaliteit en ISO 45001 voor veiligheid). Maar belangrijker dan het certificaat zelf is dat het toepassen van ISO 50001 ons helpt bij het bereiken van twee strategische doelen: ten eerste onze operationele excellentie verbeteren en ten tweede onze energie- en grondstoffenefficiëntie maximaliseren.