ISO 50001. Wat houdt het precies in?

Als AVR gaan we ons energiebeheer beter monitoren, verbeteren en onderhouden met ISO 50001. AVR onderwerpt energiemanagement vrijwillig aan deze ISO-norm en beoordeelt en evalueert op basis daarvan de voortgang. In april 2022 hebben we laten weten dat AVR het certificaat voor de ISO 50001 heeft ontvangen. Net als bij alle andere ISO-normen moeten ze worden onderhouden, dat betekent continu onderhoud en verbetering.

Terug

Geplande audits

Om het kwaliteitscertificaat te behouden, worden wij regelmatig door een onafhankelijke partij gecontroleerd om te zien of het energiemanagementsysteem correct wordt geïmplementeerd en wordt nageleefd. Als onderdeel van dit proces heeft de interne audit in oktober 2022 plaatsgevonden; en de volgende externe audit zal plaatsvinden in januari/februari 2023.

Doelstelling

Met al onze ideeën, initiatieven en projecten verwachten we dat onze energie-efficiëntie (uitgedrukt met behulp van de zogenaamde R50001-formule) tegen 2030 met 20% zal verbeteren. Voor elke verwachting en meting moeten we een sluitende onderbouwing kunnen laten zien, die gebaseerd is op berekeningen en verschillende referentiewaarden. Dit betekent dat de implementatie van ISO 50001 veel inventarisaties heeft gevergd en in de toekomst zal vergen.

Maar belangrijker dan het certificaat zelf, helpt het toepassen van ISO 50001 ons om twee strategische doelen te bereiken: ten eerste om onze operationele uitmuntendheid te verbeteren en ten tweede om onze energie- en hulpbronnenefficiëntie te maximaliseren!

De video is onlangs aangepast om onze nieuwe doelen te weerspiegelen.

Voor goede ideeën en initiatieven staan we open. Heb jij nog een goed idee om zuinig om te gaan met energie en dus met onze aarde? Laat het ons weten via energiebesparing@avr.nl.

Meer berichten

Trots op ons werk, trots op onze afvalhelden!

De Week van de Afvalhelden is dé week waarin medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. Van 7 tot en met 13 maart 2022 worden de mannen en vrouwen die werkzaam zijn in inzameling, groenbeheer, reiniging en verwerking in het zonnetje gezet.

Welke tas is het beste voor het milieu?

Ga je boodschappen doen of winkelen? Neem dan je eigen stevige tas mee. Gratis plastic tasjes zijn sinds begin 2016 verboden. Daardoor is het aantal plastic tassen met 80 procent afgenomen naar 35 plastic tassen per persoon per jaar. Een papieren tas is niet beter voor het milieu.

De onmisbare schakel binnen AVR Duiven

AVR staat nooit stil. Met twee locaties en ruim vijfhonderd medewerkers zorgen we ervoor dat onze verbrandings ovens 24 uur per dag, zeven dagen per week draaien. De afdeling Facilitaire Dienst is hierbij een onmisbare schakel in het proces. De afdeling draait om het zo goed mogelijk organiseren en uitvoeren van diensten die ondersteunend zijn aan de kern-taken van onze organisatie. Sinds 1 april 2022 vormen Henk, Arno, Herbert, Willem, Ben en Jappie de Facilitaire Dienst in Duiven.

Een dag in het leven van Ed van Gelder

We lopen een dagje mee met een AVR-medewerker Ed van Gelder en welke werkzaamheden er zoal voorbij komen. Wat gebeurt er tussen 5.15 uur als zijn wekker afgaat en 17.45 uur als hij het AVR-terrein in Rozenburg verlaat? Je leest het hieronder!