Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.

Terug

30 november, 2021

Waarom ISO 50001?

ISO 50001 is een managementsysteem gericht op energie. Door dit systeem te gebruiken, kunnen we het energieverbruik continue monitoren en waar mogelijk verbeteren. Eerder werkte AVR met de CO2-prestatieladder. Dit systeem richtte zich vooral op CO2-emissies zoals gasverbruik in de kantoren, lease-auto’s en rijdend materieel. Bij AVR is echter de grootste CO2-uitstoot afkomstig uit de verbranding van afval. ISO 50001 sluit beter aan bij AVR, omdat het niet alleen de CO2-uitstoot maar de gehele energieprestaties managet. Het past perfect bij de andere ISO managementsystemen die we momenteel gebruiken: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid) en ISO 14001 (milieu).

Beginnen bij jezelf

AVR streeft naar het verminderen van de energie die we nodig hebben voor onze eigen processen.Want hoe minder energie wij verbruiken, hoe meer duurzame energie, warmte en stoom we kunnen leveren aan onze klanten en hoe minder fossiele brandstoffen daarvoor nodig zijn. Met ISO 50001 hebben we al onze energiestromen goed in beeld. Het stookproces, de ventilatoren, turbines en het eigen gebruik van elektriciteit en warmte. Doordat we dit in kaart hebben, krijgen we een goed beeld van waar de grootste besparingen te behalen zijn. Samen met onze contractors zorgen we voor een zo efficiënt mogelijk systeem. Dat doen we door vervanging of reparatie, maar ook door al in de ontwerp- en inkoopfase van nieuwe installaties energie-efficiëntie mee te nemen in de overweging. Zo houden we in elke fase onze blik gericht op duurzaamheid.

 

Ons doel

Het blijft ons doel om zoveel mogelijk nuttige energie te halen uit restafval en biomassaverwerking met zo min mogelijk impact op het milieu. Daardoor kunnen we duurzame stoom, warmte en elektriciteit leveren aan onze partners. Hoe meer wij produceren, hoe minder energie er gehaald hoeft te worden uit fossiele brandstoffen. Op deze manier voorkomen we nu al 611 kiloton CO2-emissie per jaar bij AVR, klanten en partners. Dit willen we verbeteren door CO2 emmisies te reduceren met 1% per jaar tot 2030. Zo hopen we in 2030 800 kiloton aan CO2-emissie te vermijden.

Extra initiatieven

Naast het reduceren van het eigen energieverbruik blijven we ook onderzoek doen naar andere mogelijkheden. Onze CO2-afvangsinstallatie in Duiven is daar een mooi voorbeeld van. Momenteel wordt daar 60.000 ton CO2 per jaar afgevangen. Voor Rozenburg is een haalbaarheidsstudie gedaan om daar jaarlijks 50.000 ton af te vangen. Een deel van die CO2 kan via een pijpleiding rechtstreeks (dus zonder transport) aan de glastuinbouw geleverd worden, de rest wordt opgeslagen onder de Noordzee. Andere manieren waarop we ons doel willen halen:

  • nieuwe tegendrukturbineconfiguratie in Rozenburg
  • zonnepannelen op een van onze overslagstations
  • strak onderhoudsschema gebouwen
  • energielabel A voor onze kantoren
  • bij nieuwbouw en verbouwingen altijd aandacht voor duurzaamheid
  • trainen van onze medewerkers op het nauwkeuriger monitoren van onze installaties
  • kleine energieverbeteringsprojecten, zoals het verhelpen van stoomlekkages

Voor goede ideeën en initiatieven staan we open. Heb jij nog een goed idee om zuinig om te gaan met energie en dus met onze aarde? Laat het ons weten!

Nieuwsberichten

AVR steunt Plastic Whale met Perfect Days donatie

Bij AVR gaan we altijd voor perfectie. Voor een dag zonder incidenten, storingen of andere wolkjes aan de lucht. Dat is best een opgave bij een bedrijf dat 24/7 draait! Gelukkig zorgen we er met z’n allen voor dat we bij AVR veel van zulke Perfect Days hebben. En omdat we iedereen een mooie dag gunnen, vertalen we AVR Perfect Days naar een geldbedrag voor het goede doel. Deze keer is dat Plastic Whale!

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

Van troep naar stoep

Van troep naar stoep Waar is een stoeptegel eigenlijk van gemaakt? AVR ging de straat op om dit aan de inwoners van Rotterdam te vragen. Velen dachten meteen aan beton en cement, maar dat is niet het volledige antwoord. Op de weg naar verduurzaming levert AVR nu ook...

Afval geeft energie!

De tijd dat gemeenten en bedrijven hun afval op grote hopen op het land dumpten, ligt al zo’n 30 jaar achter ons. Het hypermoderne afvalverwerkingsbedrijf AVR verbrandt restafval en zet dit om in elektriciteit, stoom, stadswarmte en grondstoffen. Een professioneel inkoopteam zorgt voor de beste oplossing tegen de laagst mogelijke kosten en minimaliseert de risico’s voor AVR.