ISO 50001. Wat houdt het precies in?

Als AVR gaan we ons energiebeheer beter monitoren, verbeteren en onderhouden met ISO 50001. AVR onderwerpt energiemanagement vrijwillig aan deze ISO-norm en beoordeelt en evalueert op basis daarvan de voortgang. In april 2022 hebben we laten weten dat AVR het certificaat voor de ISO 50001 heeft ontvangen. Net als bij alle andere ISO-normen moeten ze worden onderhouden, dat betekent continu onderhoud en verbetering.

Terug

15 november, 2021

Geplande audits

Om het kwaliteitscertificaat te behouden, worden wij regelmatig door een onafhankelijke partij gecontroleerd om te zien of het energiemanagementsysteem correct wordt geïmplementeerd en wordt nageleefd. Als onderdeel van dit proces heeft de interne audit in oktober 2022 plaatsgevonden; en de volgende externe audit zal plaatsvinden in januari/februari 2023.

Doelstelling

Met al onze ideeën, initiatieven en projecten verwachten we dat onze energie-efficiëntie (uitgedrukt met behulp van de zogenaamde R50001-formule) tegen 2030 met 20% zal verbeteren. Voor elke verwachting en meting moeten we een sluitende onderbouwing kunnen laten zien, die gebaseerd is op berekeningen en verschillende referentiewaarden. Dit betekent dat de implementatie van ISO 50001 veel inventarisaties heeft gevergd en in de toekomst zal vergen.

Maar belangrijker dan het certificaat zelf, helpt het toepassen van ISO 50001 ons om twee strategische doelen te bereiken: ten eerste om onze operationele uitmuntendheid te verbeteren en ten tweede om onze energie- en hulpbronnenefficiëntie te maximaliseren!

De video is onlangs aangepast om onze nieuwe doelen te weerspiegelen.

Voor goede ideeën en initiatieven staan we open. Heb jij nog een goed idee om zuinig om te gaan met energie en dus met onze aarde? Laat het ons weten via energiebesparing@avr.nl.

Meer berichten

Overslagstation AVR Utrecht krijgt metamorfose!

In 1977 is in Utrecht het Overslagstation Utrecht ofwel de OSSU gebouwd, waar het afval uit Utrecht naar toe komt. Het afval wordt daar gewogen en verzendklaar gemaakt om te verschepen naar Rozenburg. Het aantal wegingen ligt nu op 188 per dag. Daar is de OSSU niet meer op berekend, zeker niet nu we het afval vanuit bijna de hele provincie overslaan.

Bijzondere samenwerking AVR, Petje af en WasteCraft

Op donderdag 27 oktober starten wij een bijzondere samenwerking. AVR, Petje af en WasteCraft slaan de handen ineen om van waardevolle grondstoffen uit het nagescheiden afval van veel gemeenten, origineel design te maken. Door bij dit project stichting Petje af te betrekken helpen we kinderen bewust te maken van de problematiek en de kansen in de circulaire economie. Waar anders kunnen wij deze samenwerking beter laten starten dan op de Dutch Design Week in Eindhoven?

De ‘chemische’ politie van AVR

Dag in dag uit ontvangt AVR afval. Niet alles mag zomaar verwerkt worden, er kunnen gevaarlijke stoffen tussen zitten die schadelijk zijn voor het milieu of de installaties aantasten. Het laboratorium in Rozenburg voert daarom chemische analyses uit op binnenkomende vrachten met onder andere afvalwater en op gezuiverd afvalwater uit onze processen. En houdt zich daarnaast bezig met verbetertrajecten, zoals het testen van nieuwe analyseapparatuur en de invoering van LEAN en 5S. Hoofd Laboratorium Marco van Nimwegen geeft een kijkje in het lab.

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.