ISO 50001. Wat houdt het precies in?

Als AVR gaan we ons energiebeheer beter monitoren, verbeteren en onderhouden met ISO 50001. AVR onderwerpt energiemanagement vrijwillig aan deze ISO-norm en beoordeelt en evalueert op basis daarvan de voortgang. In april 2022 hebben we laten weten dat AVR het certificaat voor de ISO 50001 heeft ontvangen. Net als bij alle andere ISO-normen moeten ze worden onderhouden, dat betekent continu onderhoud en verbetering.

Terug

Geplande audits

Om het kwaliteitscertificaat te behouden, worden wij regelmatig door een onafhankelijke partij gecontroleerd om te zien of het energiemanagementsysteem correct wordt geïmplementeerd en wordt nageleefd. Als onderdeel van dit proces heeft de interne audit in oktober 2022 plaatsgevonden; en de volgende externe audit zal plaatsvinden in januari/februari 2023.

Doelstelling

Met al onze ideeën, initiatieven en projecten verwachten we dat onze energie-efficiëntie (uitgedrukt met behulp van de zogenaamde R50001-formule) tegen 2030 met 20% zal verbeteren. Voor elke verwachting en meting moeten we een sluitende onderbouwing kunnen laten zien, die gebaseerd is op berekeningen en verschillende referentiewaarden. Dit betekent dat de implementatie van ISO 50001 veel inventarisaties heeft gevergd en in de toekomst zal vergen.

Maar belangrijker dan het certificaat zelf, helpt het toepassen van ISO 50001 ons om twee strategische doelen te bereiken: ten eerste om onze operationele uitmuntendheid te verbeteren en ten tweede om onze energie- en hulpbronnenefficiëntie te maximaliseren!

De video is onlangs aangepast om onze nieuwe doelen te weerspiegelen.

Voor goede ideeën en initiatieven staan we open. Heb jij nog een goed idee om zuinig om te gaan met energie en dus met onze aarde? Laat het ons weten via energiebesparing@avr.nl.

Meer berichten:

Scandinavische schouders eronder!

Bij AVR zijn we dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van onze Scandinavische partners tijdens de uitdagende periode na de brand in onze installatie. Momenteel hebben we onze nascheidingsinstallatie in Rotterdam weer gedeeltelijk operationeel en het afval dat daaruit voortkomt, wordt deels naar Scandinavische landen getransporteerd voor verdere verwerking. We hebben onlangs ons eerste transport naar deze regio voltooid, wat een belangrijke stap is in ons herstelproces.

Herstelwerkzaamheden AVR Rozenburg in volle gang

Op 21 september 2023 woedde er een grote brand bij AVR in Rozenburg. Sinds die tijd werken we hard aan het herstel en de wederopbouw van onze fabriek. Dit omvat een aantal grote projecten, maar ook tijdelijke noodvoorzieningen. Dit alles om ervoor te zorgen dat we vanaf oktober 2024 weer afval van gemeentes en bedrijven kunnen verwerken, energie kunnen leveren en onze bijdrage aan een beter klimaat kunnen hervatten.

De dag van… Jack Koot!

In ‘De dag van…’ lopen we een dagje mee met een AVR-medewerker en welke werkzaamheden er voorbij komen.