De reis van de grijze afvalzak

Steeds meer mensen scheiden hun afval. Glas bij glas, papier bij papier. En elk jaar blijft er zo’n 250 kilo afval per persoon over wat nog niet gescheiden is. Dat mag in de grijze vuilniszak en wordt ook wel restafval genoemd. Ook met restafval gebeurt nog heel wat nadat het is opgehaald.

Terug

AVR ging de straat op en vroeg mensen wat er nou precies gebeurt met je grijze afvalzak nadat je die weggooit. Die vraag wisten veel mensen niet helemaal te beantwoorden. De eerste stap weten we bijna allemaal wel. Het restafval wordt opgehaald door vuilniswagens en weggebracht naar afvalenergiebedrijven, zoals AVR. En dan?

Het restafval wordt eerst in een grote bunker gestort. Deze bunker is zeer geliefd door meeuwen maar dat terzijde. Met grote grijpers, een beetje zoals die waarmee je prijzen wint op de kermis, wordt dit restafval in één van de verbrandingsovens gegooid. Vaak denken mensen dat dat alles is, maar dit is echt pas het begin van het proces die je grijze vuilniszak aflegt. Om de verbrandingsovens heen zitten namelijk allemaal buizen met daarin water. Terwijl jouw afvalzakken worden verbrand, gaat dat water koken. Zoals je ook bij een fluitketel ziet, geeft dat stoom af. En stoom is nou preciés de energie die we nodig hebben. Tegelijk wordt de rook van het vuur afgezogen. Dit wordt natuurlijk nog gereinigd, lees verder om uit te vinden hoe dat werkt. Bij het verbranden blijft er altijd nog wel wat over dat blijft liggen. Zo’n 20 procent. Dit is restafval dat niet verbrandt en noemen we bodemas. Het laatste deel van dit woord zegt het al: er blijft as over. Dit as wordt opgevangen want zelfs zo’n ogenschijnlijk waardeloos goedje bevat nog waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden.
Bij verbranding van het restafval maken we dus stoom, stadswarmte en elektriciteit, reinigen we de rook en geven we bodemassen alsnog een bestemming. Hoe we dat doen? Nu wordt het interessant.

AVR zet het restafval om in energie en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven

Van stoom naar jouw brandende lamp

Oké, dus we hebben nu stoom. Wat heb je daaraan? Stoom verwarmt het water en wordt geleverd aan huishoudens en bedrijven in de regio’s rondom Arnhem en Rotterdam. AVR levert stoom ook direct aan chemische bedrijven in de Rotterdamse haven. Zo ook aan bijvoorbeeld Tronox. Tronox is een bedrijf dat veel stoom (energie) nodig heeft voor haar eigen processen. Zij gebruikt normaal een gasgenerator om stoom te maken maar omdat AVR nu stoom levert hoeft deze niet meer gebruikt te worden. Zo kan Tronox flink verduurzamen. Het stoom wordt vervoerd door een heel groot bovengronds netwerk van kronkelende leidingen. Met de stoom en warmte die AVR produceert kunnen we jaarlijks 152.000 huishoudens voorzien van een warm huis en een lekkere warme douche.

Daarnaast wordt stoom ook nog eens omgezet in elektriciteit. Het geproduceerde stoom zet een turbine aan die vervolgens elektriciteit opwekt. Ook de elektriciteit vindt zijn weg elk jaar weer terug naar 157.000 huishoudens en bedrijven.

Gefilterde rook

De rook die vrijkomt wanneer je afval verbrandt, wordt eerst gereinigd. Door meerdere filters en waterbaden. Er zijn veel regels gemaakt binnen Nederland en Europa voor deze rook. De uitstoot wordt daarom continu gemonitord en voldoet aan de eisen. Daarnaast heeft AVR een CO2-afvanginstallatie, waardoor de fabriek minder CO2 uitstoot. De CO2 die wordt afgevangen wordt daarna weer geleverd aan de glastuinbouw. Als je meer wil weten over deze installatie, kun je dat hier lezen.

Bodemas

Wanneer restafval wordt verbrandt, blijft er altijd wat as over. Met speciale magneten worden metalen uit dit as gehaald. Die metalen worden weer gerecycled in de metaalindustrie.
Wat dan overblijft zijn mineralen. Die worden schoongemaakt en geleverd aan de betonindustrie. Zij verwerken dit in beton voor wegen, stoeptegels en klinkers.

Via die wegen kunnen de vuilniswagens vervolgens jouw huis weer bereiken en je volgende restafvalzak ophalen! Het simpele antwoord op de vraag wat er met je grijze afvalzak gebeurt nadat je die weggooit, is dus: AVR zet het restafval om in energie en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven.

Meer berichten:

Welke tas is het beste voor het milieu?

Ga je boodschappen doen of winkelen? Neem dan je eigen stevige tas mee. Gratis plastic tasjes zijn sinds begin 2016 verboden. Daardoor is het aantal plastic tassen met 80 procent afgenomen naar 35 plastic tassen per persoon per jaar. Een papieren tas is niet beter voor het milieu.

Het Groene Woud is twee AVR-bomen rijker!

Bij AVR blijft ‘zero waste’ het uitgangspunt, ook op het gebied van CO2. We zijn goed op weg met het afvangen van CO2, doorleveren aan de glastuinbouw en het verwerken tot bouwstof, maar soms moet je je meerdere erkennen. In dit geval in een boom. Die neemt CO2 niet alleen op, maar maakt er ook nog eens zuurstof van!

Duurzame werkplek voor AVR Duiven

AVR Duiven is gevestigd op het duurzaamste Nederlandse bedrijventerrein van 2020! Bedrijventerrein Innofase deed mee aan de Circular Economy Award, met prestigieuze mededingers als het Schiphol Trade Park en het Werkspoorkwartier in Utrecht. Uiteindelijk werd Innofase uitgeroepen tot ‘het beste voorbeeld van de circulaire economie.’ Het resultaat van goed teamwork!

Importheffing op afval? Dat kan groener!

December 2019: het Urgenda-vonnis verplicht de Nederlandse Staat om meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Dat leidde er begin 2020 toe dat het kabinet een importheffing invoerde op afval. AVR roept nu samen met ARN, Attero en EEW onder de naam ‘De Afvalvergroeners’ op tot afschaffing van de importheffing. Niet op basis van onderbuikgevoel, maar met cijfers en feiten. AEC’s leveren namelijk juist een duurzame bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie in 2050!

Mechanisch scheiden heeft de toekomst!

In de afgelopen tien jaar heeft de scheidingstechniek snelle stappen vooruit gemaakt. Daardoor kunnen we niet alleen méér plastic en drankenkartons uit het restafval halen dan je thuis kunt doen, maar is dit ook nog eens van steeds betere kwaliteit.