Samenwerking en verbinding onderwijs en AVR

AVR werkt sinds jaar en dag samen met technische beroepsopleidingen. Deze wisselwerking houdt het onderwijs up-to-date, en biedt AVR de mogelijkheid om de opleiding van toekomstige werknemers mede vorm te geven. Belangrijk, vooral nu met het tekort aan goed geschoolde technische mensen.

Terug

Jongeren zijn onze toekomst!

Regelmatig lopen er jongeren rond in Rozenburg en Duiven. Tijdens deze bedrijfsbezoeken maken ze kennis met de afvalsector, mogelijke toekomstige beroepen en natuurlijk met de manier van werken bij AVR. Mathilde van der Linden, studieloopbaanbegeleider en stagecoördinator op het Techniek College Rotterdam (TCR), vindt het fijn dat de jongeren al vroeg een kijkje in de keuken van een echt bedrijf nemen. “Onze studenten starten met hun studie als ze zestien zijn en gaan pas stagelopen als ze achttien zijn. Hoe eerder ze een goed beeld hebben van het beroep, hoe beter.”

Mathilde van der Linden

Alles valt samen

AVR investeert tijd en geld in rondleidingen en stages. Het is een van de manieren om in contact te komen met jongeren. Met name de stages bieden kansen om jonge technische mensen te werven. Mathilde: “Studenten leren veel op school, maar de praktijk, de stageperiode, is enorm belangrijk. Dan valt alles samen. Die zijn bedoeld om studenten te enthousiasmeren voor het vak en ze kennis te laten maken met bedrijven. Ze krijgen, zeker tijdens hun eerste stageperiode, nog geen verantwoordelijkheden.” Bij AVR leren ze wennen aan het werken in ploegendiensten, maar ook hoe het eraan toe gaat in de fabriek. Daarnaast ondersteunen ze collega’s bij hun werk. In overleg met de ploegen, waar de studenten stagelopen, en de scholen wordt de exacte inhoud van de stage-opdracht bepaald. De stages zijn geliefd bij de studenten van TCR. Volgens Mathilde staat AVR bij de studenten bekend als een leuk bedrijf met goede doorgroeimogelijkheden. “Vooral degenen die hier stage hebben gelopen zijn heel positief. Er zijn nu zelfs studenten die na hun eerste stage ook hun tweede stage bij AVR willen doen. Ze vinden de sfeer goed en voelen zich prettig op de werkvloer. Vaak blijven stagiair(e)s dan ook na het afronden van een succesvolle stageperiode. Fijn voor de student, die kent het reilen en zeilen van de organisatie en weet wat te verwachten. En AVR weet wat de nieuwe werknemer in zijn of haar mars heeft.”

‘De wisselwerking met bedrijven versterkt het onderwijs’


Mathilde van der Linden, studieloopbaanbegeleider en stagecoördinator op het Techniek College Rotterdam (TCR)

Samen sparren

We verwelkomen studenten niet alleen op onze locaties, maar gaan ook met scholen in gesprek over de inhoud van de opleidingen en geven zelfs soms (gast)les op de scholen. Mathilde ziet veel voordelen in het betrekken van het bedrijfsleven bij het opleidingsprogramma. “De wetten, regels en eisen waaraan bedrijven moeten voldoen veranderen en worden steeds strenger. Dat vraagt ook om andere kennis en vaardigheden van onze studenten. We sparren graag met AVR over wat er speelt en hoe we daar met onze opleidingen op kunnen inspelen. Even voor de duidelijkheid, het gaat dan natuurlijk wel over ontwikkelingen die bij meer bedrijven spelen, een operator moet immers bij alle bedrijven kunnen werken. Dankzij deze samenwerkingen houden we het onderwijs up-to-date. Zo krijgen de derdejaars nu een project over veilig werken, een onderwerp dat hoog op de agenda staat bij bedrijven. Ook gaan dit voorjaar studenten, weliswaar op ons initiatief, bij AVR aan de slag met het thema Duurzaamheid in bedrijf. Ze krijgen concrete opdrachten van AVR over bijvoorbeeld elektrisch vervoer en maken daarvoor een verbetervoorstel. Met medewerking van AVR kunnen studenten zo hun kennis meteen in de praktijk toepassen.”

Scholieren interesseren voor techniek

Hoe goed de samenwerking tussen de technische scholen en het bedrijfsleven ook is, toch kiezen steeds minder jongeren voor een technische studie. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat de vraag vanuit het bedrijfsleven toeneemt. Het tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten wordt steeds groter. Er is kortom werk aan de winkel.

AVR kijkt naar allerlei mogelijkheden om scholieren te interesseren voor techniek. De keuze voor een baan in de techniek wordt namelijk vaak al op jonge leeftijd gemaakt. We organiseren dan ook activiteiten op basisscholen. AVR Duiven heeft bijvoorbeeld onlangs bij een basisschool met behulp van een Lego-simulatie van de plant techniek onder de aandacht gebracht. Dat sloeg aan, er wordt nu ook een Lego-simulatie voor Rozenburg gemaakt. Voor middelbare scholieren houdt AVR regelmatig rondleidingen en staan we op beurzen en open dagen van technische opleidingen.

Mathilde heeft tot slot nog een tip voor bedrijven om de jongeren te bereiken. “Maak heel duidelijk waarom je technische jonge mensen hard nodig hebt. Laat zien wat de gevolgen zijn voor de samenleving als door een gebrek aan mankracht bijvoorbeeld geen afval kan worden verwerkt. Of duurzame energie kan worden geproduceerd. Want om de wereld groener te maken zijn vakmensen hard nodig.”

Meer berichten:

Scandinavische schouders eronder!

Bij AVR zijn we dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van onze Scandinavische partners tijdens de uitdagende periode na de brand in onze installatie. Momenteel hebben we onze nascheidingsinstallatie in Rotterdam weer gedeeltelijk operationeel en het afval dat daaruit voortkomt, wordt deels naar Scandinavische landen getransporteerd voor verdere verwerking. We hebben onlangs ons eerste transport naar deze regio voltooid, wat een belangrijke stap is in ons herstelproces.

Herstelwerkzaamheden AVR Rozenburg in volle gang

Op 21 september 2023 woedde er een grote brand bij AVR in Rozenburg. Sinds die tijd werken we hard aan het herstel en de wederopbouw van onze fabriek. Dit omvat een aantal grote projecten, maar ook tijdelijke noodvoorzieningen. Dit alles om ervoor te zorgen dat we vanaf oktober 2024 weer afval van gemeentes en bedrijven kunnen verwerken, energie kunnen leveren en onze bijdrage aan een beter klimaat kunnen hervatten.

De dag van… Jack Koot!

In ‘De dag van…’ lopen we een dagje mee met een AVR-medewerker en welke werkzaamheden er voorbij komen.

Veiligheidprijs voor Patrick Schaaf, Operator NSI in Rozenburg

Ieder kwartaal reiken we een Veiligheidsprijs uit aan een AVR-medewerker. SHEQ kiest welk bijzonder initiatief een positieve invloed heeft op onze veiligheid. De winnaar zetten we in het zonnetje en ontvangt een ‘veiligheidsprijs-wannahave’.