Overslagstation AVR Utrecht krijgt metamorfose!

In 1977 is in Utrecht het Overslagstation Utrecht ofwel de OSSU gebouwd, waar het afval uit Utrecht naar toe komt. Het afval wordt daar gewogen en verzendklaar gemaakt om te verschepen naar Rozenburg. Het aantal wegingen ligt nu op 188 per dag. Daar is de OSSU niet meer op berekend, zeker niet nu we het afval vanuit bijna de hele provincie overslaan.

Terug

17 november, 2022

“De OSSU krijgt een unieke nieuwe constructie en de werkwijze verandert mee”

Peter:

“Het contract met Utrecht is verlengd en dat is een impuls voor modernisering. We gaan een totaal nieuwe constructie bouwen met de afmeting van een voetbalveld. Een grote open hal zonder kolommen, met een dak dat aan spanten hangt. Die hangende constructie komt door een eis van de gemeente: het gebouw mag niet in het water staan, maar er moet wél een boot onder kunnen. Dus een deel van het gebouw hangt boven het water. Het is geen alledaagse constructie.”

V.l.n.r.: Stefan Lubezuk, Groepsleider Overslag & Transport en Peter Onderwater, Bouwkundig designer.

Stefan:

“De operatie verandert ook helemaal. Tot nu toe persen we het afval samen voordat het in containers gaat. Dat is omslachtig, want je hebt allerlei middelen nodig om het afval op de boot te krijgen. Die stappen halen we eruit: het afval gaat straks los in de boot. Dat scheelt gewicht van containers, en de tussenruimte wordt dan ook benut. Het vervoerde volume blijft gelijk, zonder al die ingrepen. Vandaar ook die grote hal.”

Peter:

“Zoiets bouw je nooit meer. Het is een uitdaging, iets om trots op te zijn. Als de nieuwe OSSU eenmaal staat en je komt aangereden, zie je iets speciaals.”

Stefan:

“Ik ben ook één en al enthousiasme. Voor de medewerkers wordt het wel wennen. Som-migen werken hier al vanaf het begin. Maar als je eerlijk en open bent en de voordelen van de vernieuwing laat zien, gaat het leven. Veranderen is lastig, zeker voor mensen die hier al langer werken. Daar moeten we rekening mee houden, want zij werken er. Alleen door goed samen te werken kun je iets maken waar de constructeur én de eindgebruikers zich in kunnen vinden.”

Peter:

“Een deel van de oude locatie is gesloopt en het werk is tijdelijk verplaatst naar het achter terrein. De operatie gaat door tijdens de bouw en daarom is er extra oog voor veiligheid. In 2022 gaan we de nieuwe OSSU bouwen. Dan staat er iets unieks.”

Meer berichten

Bijzondere samenwerking AVR, Petje af en WasteCraft

Op donderdag 27 oktober starten wij een bijzondere samenwerking. AVR, Petje af en WasteCraft slaan de handen ineen om van waardevolle grondstoffen uit het nagescheiden afval van veel gemeenten, origineel design te maken. Door bij dit project stichting Petje af te betrekken helpen we kinderen bewust te maken van de problematiek en de kansen in de circulaire economie. Waar anders kunnen wij deze samenwerking beter laten starten dan op de Dutch Design Week in Eindhoven?

De ‘chemische’ politie van AVR

Dag in dag uit ontvangt AVR afval. Niet alles mag zomaar verwerkt worden, er kunnen gevaarlijke stoffen tussen zitten die schadelijk zijn voor het milieu of de installaties aantasten. Het laboratorium in Rozenburg voert daarom chemische analyses uit op binnenkomende vrachten met onder andere afvalwater en op gezuiverd afvalwater uit onze processen. En houdt zich daarnaast bezig met verbetertrajecten, zoals het testen van nieuwe analyseapparatuur en de invoering van LEAN en 5S. Hoofd Laboratorium Marco van Nimwegen geeft een kijkje in het lab.

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Welkom bij AVR Duiven!

Onze locatie in Duiven is één van de meest slimme en duurzame energieproducenten van Nederland. En daar zijn we trots op. Op ons terrein verbranden we afval dat nergens meer voor te gebruiken is.