Noodketels voor stadswarmte sinds deze week in gebruik en klaar voor levering!

Sinds deze week levert AVR weer stadswarmte aan Rotterdam. Met behulp van de noodketels die op onze locatie Rozenburg zijn geïnstalleerd, zijn we in staat om 10.000 woningen te verwarmen. Meer daarover in dit bericht.

Terug

Geen levering van stadswarmte na de brand

Na de brand van 21 september 2023, was AVR niet meer in staat om stadswarmte te leveren. Normaal gesproken levert AVR stadswarmte aan Eneco en Vattenfall. De levering aan het Eneco warmtenet hebben wij sinds november weer kunnen hervatten, door de inbedrijfname van onze biomassa energiecentrale.

Om ook warmte te kunnen leveren aan het warmtenet van Vattenfall, hebben wij 3 noodketels op het terrein van AVR Rozenburg geïnstalleerd. De afgelopen weken zijn wij bezig geweest om deze noodketels aan te sluiten op onze bestaande infrastructuur. Afgelopen week zijn de ketels in bedrijf genomen, waardoor wij sindsdien ook weer in staat zijn om onze bijdrage te leveren aan het warmtenet van Vattenfall.

Minder CO2 uitstoot door levering van restwarmte

Naast stadswarmte vanuit de noodketels, leveren we ook industriële warmte vanuit onze Water Treatment fabriek. Door deze initiatieven zorgen we ervoor dat er minder CO2 wordt uitgestoten.

Intensieve samenwerking

Met de inzet van diverse partijen is het ons gelukt om de noodketels in bedrijf te nemen. Hiervoor willen wij Warmtebedrijf Rotterdam/Vattenfall, KH Engineering, Visser & Smit Hanab, Eco Ketelservice Verhuur en Vinçotte bedanken.

Op de foto v.l.n.r. Jack Koot (AVR Rozenburg), Bart Nuyten (ECO ketelservice verhuur) en Andrew Mol (WBR).

Meer berichten:

Uitbreiding industrieel stoomnetwerk Rotterdam bespaart 50 miljoen m3 aardgas

In het Botlekgebied in Rotterdam bundelen industriële spelers hun krachten om het aardgasverbruik en de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Dat doen zij door stoom die vrijkomt als restwarmte bij industriële processen te hergebruiken. Alle betrokken partijen hebben de contracten voor de uitbreiding van het Botlek Stoomnetwerk ondertekend. Met deze vergaande samenwerking slaan bedrijven, netwerkbedrijf, gemeente en provincie de handen ineen om de industrie in het Rotterdamse Botlekgebied verder te verduurzamen. Terwijl de inkt van de handtekeningen droogt, zijn de voorbereidingen al gestart.

Scandinavische schouders eronder!

Bij AVR zijn we dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van onze Scandinavische partners tijdens de uitdagende periode na de brand in onze installatie. Momenteel hebben we onze nascheidingsinstallatie in Rotterdam weer gedeeltelijk operationeel en het afval dat daaruit voortkomt, wordt deels naar Scandinavische landen getransporteerd voor verdere verwerking. We hebben onlangs ons eerste transport naar deze regio voltooid, wat een belangrijke stap is in ons herstelproces.

Herstelwerkzaamheden AVR Rozenburg in volle gang

Op 21 september 2023 woedde er een grote brand bij AVR in Rozenburg. Sinds die tijd werken we hard aan het herstel en de wederopbouw van onze fabriek. Dit omvat een aantal grote projecten, maar ook tijdelijke noodvoorzieningen. Dit alles om ervoor te zorgen dat we vanaf oktober 2024 weer afval van gemeentes en bedrijven kunnen verwerken, energie kunnen leveren en onze bijdrage aan een beter klimaat kunnen hervatten.

De dag van… Jack Koot!

In ‘De dag van…’ lopen we een dagje mee met een AVR-medewerker en welke werkzaamheden er voorbij komen.