Energy from Waste

Terug

In de Energy from Waste afvalenergiecentrales winnen we grondstoffen terug en produceren we energie. Hoe dit precies werkt, leggen we kort uit: het restafval storten we in de bunker waarna we met kranen het afval verdelen over ovens. In totaal zijn er tien ovens, verdeeld over de locaties Rozenburg en Duiven. Het vuur brengt het water aan de kook in de buizen aan de zijkant van de oven. En zo ontstaat stoom, die weer nuttig gebruikt kan worden.

Van stoom naar stadswarmte

AVR levert processtoom vanuit de ketels aan de omliggende industrie. Overige stoom gaat primair naar een turbine om elektriciteit op te wekken. Op deze turbines tappen we stoom af die we gebruiken voor stadswarmte. Hiermee warmen we het water op dat afgekoeld uit de stad komt. In het stadswarmtenet wordt dit water weer gebruikt voor het verwarmen van huizen. Het afgekoelde water komt daarna weer terug bij AVR zodat wij het weer kunnen opwarmen.

Van stoom naar elektriciteit

De stoom die ontstaat tijdens de afvalverbranding vangen we op in een stoomturbine; een soort grote tunnel met daarin een as met schoepen. Deze as draait rond doordat de stoom tegen de schoepen blaast. Door het ronddraaien van de as wekken we energie op die een generator omzet naar elektriciteit. Deze elektriciteit leveren we vervolgens aan het elektriciteitsnet van Nederland. AVR levert de elektriciteit op het Nederlandse hoogspanningsnet en jouw energieleverancier neemt de elektriciteit hier weer vanaf om dit vervolgens naar jouw huis te brengen.

Stoom naar industrie

Ook omliggende bedrijven kunnen de stoom goed gebruiken voor een duurzame procesvoering. Via leidingnetwerken kunnen we de stoom direct leveren aan industriële bedrijven in de buurt. Bijzonder aan deze manier van stoom leveren is dat na gebruik de koudere stoom weer retour komt en door AVR weer ingezet wordt voor een vervolgproces. Zo maken we de cirkel rond!

Bodemas als nieuwe grondstof

Het afval dat niet brandbaar is en overblijft na het verbrandingsproces, noemen we ‘bodemas’. De bodemas dient nog verder opgewerkt te worden, we wassen en zeven de bodemas waardoor we schone mineralen overhouden. Deze mineralen dienen weer als grondstof voor allerlei bouwmaterialen.

Zuivering van rookgassen

Bij het verbrandingsproces komen verschillende gassen vrij. Voordat deze gassen de schoorsteen verlaten, zuiveren we ze grondig in de rookgasinstallaties. We noemen ze emissies. Onze uitstoot wordt 24 uur per dag gecheckt en bijgestuurd. Op die manier kunnen we voldoen aan de strengste normen van Europa. AVR is onderdeel van de samenleving en onze activiteit mag hierop geen nadelige effecten hebben.