Hoe maken wij de wereld schoner?

Wat waardeloos is, maken wij weer waardevol. 

Terug

Jaarlijks zetten we 1,7 miljoen ton restafval van consumenten en bedrijven om in energie en grondstoffen. Maar denk ook aan vervuild afvalhout, afvalwater van de chemische industrie en reststromen vanuit recyclingprocessen. Dit verwerken we op een efficiënte en veilige manier en maken hier weer iets waardevols van. 

Onze inzet is zichtbaar

Zo zetten we de restanten van oudpapier recycling, die niet meer toepasbaar zijn voor nieuw papier, om in warmte. Bij het thermisch proces blijft een kalkhoudend product over met cement eigenschappen. Met de energie die we tijdens het verbrandingsproces opwekken, verwarmen we zo’n 160.000 woningen. Maar ook ziekenhuizen, kantoren en zwembaden in Rotterdam, Arnhem, Duiven en omgeving. En per jaar zouden we 400 voetbalvelden kunnen bestraten met stoeptegels uit restafval, een onverwachte vorm van hergebruik.

Kortom, door verbranding van het restafval maken we stoom, stadswarmte en elektriciteit en maken we stoeptegels uit bodemas. Allemaal voorbeelden waarbij we dat wat waardeloos wordt bevonden weer waardevol maken. We zijn ervan overtuigd dat verbranding en recycling hand in hand gaan om de transitie naar de circulaire economie mogelijk te maken.