Water Treatment

Terug

Restafval is er in veel vormen en soorten. Het kan dus ook vloeibaar zijn. In de Water Treatment – de afvalwaterfabriek – verbranden we afvalwater afkomstig van de chemische industrie om daarmee de milieubelastende stoffen af te breken bij de hoge temperaturen.

Door de verbranding ontstaan er rookgassen en afvalwater. De warmte van de rookgassen zetten we om naar stoom. De stoom vindt zijn weg terug in de vorm van stadsverwarming. Het afvalwater bevat ook nog schaarse metalen die we terugwinnen en recyclen.