Nieuwe projecten

Terug

In de eerste certificeringperiode van de CO₂-prestatieladder richt AVR zich op de volgende uitdagende projecten.

CO₂ afvangen in de schoorsteen

Met een onderzoek in Duiven in 2014 en 2015 werd CO₂ kleinschalig afgevangen en in laboratoria beoordeeld. Doel was om onze CO₂-uitstoot te verkleinen en te testen of de kwaliteit van het CO₂ voldoende is om voor hergebruik in aanmerking te komen. Het onderzoek had een goed resultaat: het zuivere CO₂-gas is geschikt voor de glastuinbouw en industrie.

CO₂ afvangen en recyclen is een directe manier om onze CO₂-uitstoot te verminderen. Het brengt ons dichterbij zero waste door zelfs deze laatste reststof te gebruiken. In mei 2018 heeft AVR besloten om te investeren in een grootschalige afvanginstallatie. Naar verwachting wordt vanaf half 2019 de eerste CO₂ afgevangen. Jaarlijks wordt dan tussen de 60.000 tot 90.000 ton CO₂ afgevangen. Deze vindt zijn weg naar de glastuinbouw waar dit een waardevolle stof is die planten, fruit en groenten beter laat groeien.

Ambitie tot 800.000 ton CO₂ per jaar

Wanneer we de techniek werkend krijgen, de overheid enthousiast is en verder kan ondersteunen én er meerdere CO₂ toepassingen mogelijk zijn, is AVR voornemens om meer CO₂ af te vangen en toe te passen. Hergebruik van CO₂ heeft dan onze voorkeur en niet het opslaan van CO₂ waar vaak over wordt gesproken.
In september 2018 is een haalbaarheidsstudie gestart in Rozenburg om de uitbreiding van de CO₂-afvanginstallatie in Rozenburg uit te testen. Ook hier is een eerste toepassing van CO₂ mogelijk voor de glastuinbouw. Lees verder…

Vervanging van e-motoren

Zowel in Duiven als in Rozenburg vervangen we in de komende jaren verschillende e-motoren, zoals de rivierwaterpomp, door energiezuinigere varianten. Op termijn vervangen we in Duiven ook de verbrandingsluchtmotoren (zoals de LUCO en de condensor).
Met een haalbaarheidsstudie stellen we voor AVR Rozenburg vervolgens een stappenplan op om ook grotere e-motoren (>100kW) te vervangen.

Rijden en varen met minder brandstof

Voor het rijdend en varend materieel kunnen we brandstof besparen door het principe van ‘Het Nieuwe Draaien’ en ‘Het Nieuwe Varen’ toe te passen. Ook kijken we naar mogelijkheden om een track & trace-systeem in te zetten om transportbewegingen te optimaliseren.

Groene stroom op de overslagstations

Op het elektriciteitsverbruik van de overslagstations is energie bespaard doordat in 2017 is overgestapt naar onze eigen stroom van onze centrales in Duiven en Rozenburg. Er wordt dus geen grijze stroom meer ingekocht. Groene stroom is CO₂-neutraal opgewekt.

Nieuwe energiezuinige verlichting

In Duiven zijn de HPL-lampen vervangen door HPi-lampen in de MLC-opslagloods. Daarmee hebben we ong 55.500 kWH bespaard. De verlichting in het magazijn is vervangen door LED-verlichting in 2016, in 2017 volgden de pulp- en slakkenhal en dit jaar het stortbordes. In Rozenburg stellen we een verlichtingsplan op voor de introductie van LED-verlichting.