Efficiënte energiebesparing binnen AVR met ISO 50001!

Sinds 2022 is ISO 50001 gecertificeerd. ISO 50001 is een energiemanagementsysteem gericht op een efficiënte verdeling van onze energiestromen. Deze certificering heeft betrekking op de mate van energiebesparing van onze eigen processen. We gaan hiermee de verliezen in onze eigen energiehuishouding inventariseren, monitoren en terugdringen. Uit afval leveren we energie. Hoe minder energie we verbruiken in onze eigen processen, hoe meer energie we kunnen leveren aan onze partners.

Terug

Doel en strategie

We focussen op onze energieverbruikers, waaronder het stookproces, ventilatoren en het verbruik van eigen elektriciteit en warmte. Hiervoor zijn een aantal projecten uitgezet tot en met 2030. We hebben een energiegetal (formule) vastgesteld waarin onze prestaties zichtbaar zijn. Dit is de ISO 50001 R1-formule met een doelstelling om onze energie efficiëntie tot 2030 met 20% te verbeteren. Om het kwaliteitscertificaat te behalen en te behouden worden we regelmatig door een onafhankelijke partij ge-audit of het energiemanagementsysteem op de juiste wijze is geïmplementeerd en wordt nageleefd.

De ISO 50001 past volledig binnen de door ons gekozen strategie: het maximaliseren van de energie- en grondstoffenefficiëntie en het minimaliseren van de CO2 -footprint en daarmee de negatieve milieu impact. Tevens kan dit managementsysteem worden gebruikt om onze relevante stakeholders op een transparante wijze inzicht te geven in onze energiehuishouding.

Projecten

We verwachten dat we met alle ideeën, initiatieven en projecten onze energie efficiëntie tot 2030 met 20% kunnen verbeteren. Een deel van deze projecten is al gerealiseerd. In 2022 hebben wij de vruchten mogen plukken van het eerste volle jaar dat onze nieuwe tegendrukturbine F in Rozenburg in bedrijf was, en er loopt een vervolgonderzoek naar de toekomstbestendigheid van ons bestaande turbinepark in Rozenburg en Duiven. Plannen voor grootschalige CO2-afvang in combinatie met de verwachte vraagontwikkeling van stadsverwarming biedt perspectief voor verdere optimalisatie, waaronder verdere cascadering van warmtetoepassing op temperatuur. Een van de optimalisaties die wordt onderzocht is extra terugwinning van warmte van lage temperatuur uit de rookgassen. Ook onderzoeken we opslag – zoals in de vorm van warm water of van elektriciteit in batterijen – en verdere flexibiliteit (power-to-heat) op haalbaarheid. Een mooi voorbeeld hiervan is het traject dat we met het Waterschap Rijn en IJssel zijn gestart om te bezien of restwarmte uit onze rookgasreiniging in te zetten is voor het gistingsproces, waardoor meer ‘groen gas’ nuttig kan worden toegepast.

AVR volgt de ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnieken voor restafval op de voet. Er lopen diverse onderzoekstrajecten voor het verwerken van specifieke afvalstromen. Zo doen we samen met de gemeente Rotterdam en Obbotec, een ontwikkelaar van oplossingen voor het hergebruik van bio- en plasticafvalstromen, onderzoek naar scheidingstechnieken en thermodrukhydrolyse.

Heb je een goed idee? Neem contact op

Voor goede ideeën en initiatieven staan we altijd open. Heb jij een goed idee om zuinig om te gaan met energie? Laat het ons weten via energiebesparing@avr.nl.