Klimaat in de hoofdrol

Terug

AVR streeft ernaar om een impactvolle bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving door zoveel mogelijk waarde te halen uit het afval dat wij verwerken. En die bijdrage is zichtbaar. Het motto van AVR is het creëren van een schone wereld waarin niets onbenut blijft en daar hebben we weer hard aan gewerkt afgelopen jaar. We hebben veel mooie hoogtepunten beleefd en voor uitdagingen gestaan. Dat leidde tot onze maatschappelijke en financiële jaarresultaten. Graag blikken we samen terug en delen we met trots het jaarbericht 2019: Klimaat in de hoofdrol.

Hoogtepunten uit 2019

AVR heeft in 2019 kunnen oogsten van de grote investeringen van het voorgaande jaar.

CO₂-afvanginstallatie

Zo is in augustus de CO₂-afvanginstallatie in Duiven gestart, die sinds die maand 10.000 ton CO₂ uit de rookgassen heeft gehaald voor nuttige toepassing. AVR draagt hiermee bij aan de doelstellingen die Nederland heeft gesteld voor verdere CO₂-reductie in de komende jaren.

Scheidingsinstallatie

Een andere belangrijke mijlpaal was de opening van de scheidingsinstallatie in Rozenburg die kunststoffen en drankkartons scheidt van restafval. De installatie heeft in dit opstartjaar 19 miljoen kilo kunststoffen gescheiden en daarmee dragen we bij aan de ambitieuze recyclingdoelstellingen van gemeenten en de verpakkingsindustrie in Nederland.

Total Plant Shutdown

In het najaar heeft de locatie in Rozenburg een geplande onderhoudsstop gehad. Deze Total Plant Shutdown is geheel volgens planning verlopen en is een goede stap naar preventief onderhoud.

Operationele uitdagingen

Ook hebben we voor uitdagingen gestaan. De samenstelling van het restafval blijft veranderen. Om dit afval toch stabiel te verwerken en zo veel mogelijk energie terug te winnen, is er meer aandacht nodig voor bijvoorbeeld het accepteren en mengen van restafval. Desondanks is AVR erin geslaagd om haar financiële doelen te bereiken.

Vooruitblik

Voor 2020 leggen we onze aandacht op het organiseren van onze processen en onze manier van werken om een stabiele performance te blijven leveren. Een belangrijke inzet voor 2020 is het verbeteren van de betrouwbaarheid van onze operationele processen. Parallel daaraan blijft AVR werken aan het verder verduurzamen van het bedrijf. In dat kader staat onder andere de bouw van een CO₂-afvanginstallatie in Rozenburg hoog op onze agenda en we gaan onderzoeken hoe we vanuit Rozenburg en Duiven onze warmtelevering verder kunnen uitbreiden.

Impact coronacrisis

Ten tijde van het verschijnen van dit jaarbericht is Nederland en de rest van wereld geraakt door het coronavirus. Wat dit gaat betekenen voor AVR, als onderdeel van de vitale afval sector, is op dit moment nog onzeker. We hebben direct diverse maatregelen genomen om de gezondheid van onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen, terwijl onze operatie vooralsnog doordraait. De tijd gaat het leren hoe Nederland zich uit deze crisis werkt en welke impact dit heeft op de afvalsector.

Geïntegreerde verslaggeving met KPI’s

Dit was een kleine greep uit het AVR jaarbericht 2019: Klimaat in de hoofdrol. Lees het complete jaarbericht eens rustig door. Het geeft een goed beeld van onze financiële en maatschappelijke resultaten. Met deze rapportage is een volgende stap gezet naar een meer geïntegreerde verslaggeving met KPI’s voor de belangrijke materiële thema’s:

  • Veilige werkomgeving
  • CO₂-emissie
  • Innovatie
  • Betrouwbaarheid
  • Recycling
  • Duurzame energie
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Overige emissies
  • Financiële stabiliteit