REMIT meldingen

Terug

Deze pagina is de primaire bron voor de publicatie van voorkennis (zoals gedefinieerd in REMIT) met betrekking tot de elektriciteits- en warmteproductie-eenheden van AVR.

De informatie is door AVR verstrekt om te voldoen aan artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT).

In verband met een grote calamiteit is de elektriciteitsproductie van AVR locatie Rozenburg tot nader order niet beschikbaar.

Dit geldt eveneens voor de warmteproductie van deze locatie.