Samen met partners werken aan zero waste

Terug

Het uitgangspunt bij al onze partnerschappen is hoe krijgen we meer synergie? We kijken bijvoorbeeld naar mogelijkheden waarop we elkaar beter kunnen ondersteunen op gebieden als duurzaamheid, de circulaire economie en het verminderen van de CO2 uitstoot. Of hoe we onze (gezamenlijke) processen kunnen optimaliseren, van onderzoeks- en fabrieksprocessen tot productontwikkeling. Het draait daarbij vrijwel altijd om toewerken naar ‘zero waste’. Dat houdt in dat we elkaars bronnen en kennis beter gaan gebruiken. We doen dat open, transparant en vanuit gelijkwaardigheid. Gedeeld commercieel resultaat is mooi meegenomen, maar een middel en niet het doel.

 

Samenwerking met kennisinstellingen

In Duiven werken we samen met het onafhankelijk onderzoeksinstituut TNO aan milieuvraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we de CO2-installatie optimaliseren zodat de uitstoot minimaal is. TNO neemt de wetenschappelijke kennis voor haar rekening, vanuit AVR brengen we onze praktijkkennis in. Een ander voorbeeld is Waterschap Rijn & IJssel waarmee we samen optrekken in het geven van innovatieworkshops en de opzet van een innovatiewerkplaats met als doel het delen van kennis.

 

Samenwerking met buren

Beter een goede buur is in ons geval zeker waar. Zo werken we nauw samen met Cronos op het gebied van elektra en doen we onderzoek naar wat er mogelijk is op het gebied van waterstof en zuurstof. In Duiven werken we samen met 4PET Recycling waarbij zij gebruik maken van onze overcapaciteit in energie.

 

Samenwerking met leveranciers/afnemers

Voor ons restproduct bodemas werken we samen met Heros. Zij halen er nuttige zaken als metalen en mineralen uit en verwerken het als secundaire grondstof. Als partners onderzoeken we gezamenlijk wat we aan processen kunnen veranderen zodat we daar later voordeel van hebben. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Met andere leveranciers kijken we juist weer hoe we producten die we van hen afnemen langer mee kunnen laten gaan of effectiever kunnen gebruiken.

 

Ook partner worden?

Samen met onze partners werken we aan duurzaamheid, een circulaire economie en een CO2 neutrale toekomst. We willen zo met elkaar een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de nationale en Europese klimaat- en energiedoelen. Ook met ons aan de slag? Neem contact op om te kijken hoe we elkaar verder gaan helpen.

 

 

Meer weten over onze huidige partners? Bekijk hier onze cases.