close video

De verbranding van restafval maakt het mogelijk stoom op te wekken, waarmee we na elektriciteitsproductie water verwarmen. Die warmte vindt zijn weg naar tal van woningen, kantoren, ziekenhuizen en zwembaden. Dit vraagt een grote flexibiliteit van AVR: al deze afnemers rekenen continu op onze warmtetoelevering.

AVR is een van de grootste duurzame stadswarmteproducenten van Nederland

AVR leverde in 2015 ruim 1.400 GWh (meer dan 5.100 TJ) warmte aan warmtenetten in Rotterdam en de regio Arnhem. Deze enorme hoeveelheid warmte gaat naar ongeveer 160.000 woningequivalenten. Ze zijn aangesloten op een van de warmtenetten van Vattenfal (Nuon), Eneco of WBR. Momenteel werkt AVR samen met de provincie Zuid-Holland om een warmterotonde te realiseren vanaf Rotterdam naar Den Haag en voor het glas- en tuinbouwgebied in het Westland.

De warmte die AVR levert is voor een groot gedeelte duurzame en industriële restwarmte. De fabriek die papierpulp residu verwerkt tot TopCrete® en energie, levert 100% duurzame warmte. Vanaf 2018 is de Biomassa Energiecentrale in Rozenburg ook aangesloten op het warmtenetwerk, waarmee ook 100% duurzame warmte wordt geleverd.

Door de inzet van deze warmte voorkomt AVR jaarlijks een CO₂-uitstoot van meer dan 324 kiloton door gasverbruik in huishoudens*. Als een zonnepaneel ca. 100kg CO₂ per jaar bespaart, bespaart AVR met warmtelevering evenveel als ruim drie miljoen zonnepanelen. Dat zijn ruim 280 voetbalvelden van De Kuip of het Gelredome bedekt met zonnepanelen.

*Omrekenfactor vgl. het Europese EpE en de Nederlandse Vereniging Afvalbedrijven: 62,8 kgCO2/GJ voor warmtelevering.

CO2 reductierapporten Vattenfall Rotterdam

 

Als we het energie akkoord realiseren is er 120.000 TJ aan hernieuwbare energie nodig. Als AVR leveren we als bedrijf een bescheiden maar flinke bijdrage aan deze uitdaging.