Tijdelijke oplossing voor opslag van afval

Het afval dat normaal gesproken wordt verwerkt door AVR in Rozenburg zal de komende vier weken worden gestort bij stortplaats De Spinder in Tilburg. Aan deze door AVR uitgewerkte oplossing is door vele partijen hard gewerkt.

Terug

AVR is de provincie Noord-Brabant zeer erkentelijk en prijst ook de goede samenwerking tussen de gemeenten, de verschillende milieudiensten, Attero als stortplaatshouder in Tilburg en de vele andere afvalbedrijven die hebben meegewerkt aan de oplossing. Deze oplossing betekent dat in ieder geval in de komende vier weken de straten schoon blijven. AVR werkt op dit moment nog hard aan een oplossing voor het bedrijfsafval dat normaal gesproken ook dagelijks op haar locatie wordt verwerkt.

Schade

AVR werkt met man en macht om inzicht te krijgen op de schade. De door de brand geraakte gebouwen en de installatiedelen worden de komende dagen geïnspecteerd door experts. Zij onderzoeken de gebouwen op veiligheid en maken een opname van de schade. Dit is een zorgvuldig en complex proces, dat vanwege de omvang van de schade zeker nog enkele dagen in beslag zal nemen. Met alle onderzoeken die nu lopen denken we hier volgende week meer over te kunnen melden.

Het is wel duidelijk dat de aangerichte schade aanzienlijk is. Naast de hoofdvoeding van de fabriek lijkt ook de besturing van de fabriek verwoest door de brand en het kan lang gaan duren voordat de installatie weer in gebruik kan worden genomen.

De veiligheid van onze collega’s heeft vanzelfsprekend de prioriteit en daarom wordt vooralsnog alleen noodzakelijk operationeel personeel toegelaten op het terrein. Het kantoorpersoneel is gevraagd om – voor zover mogelijk – vanuit huis te werken.

Waardering

AVR dankt nogmaals de hulpdiensten voor hun inzet in de afgelopen dagen. Daarnaast dankt AVR voor de steun die het krijgt van klanten, leveranciers, buurtbedrijven en vooral van het personeel dat zich zeer betrokken toont. We begrijpen dat de onduidelijkheid die er op dit moment is, voor alle betrokkenen zeer vervelend is. We werken voluit om te zorgen dat ons prachtige bedrijf zo snel mogelijk weer volledig operationeel is.

Zodra we meer informatie hebben, zullen we hierover berichten.

Meer berichten:

Uitbreiding industrieel stoomnetwerk Rotterdam bespaart 50 miljoen m3 aardgas

In het Botlekgebied in Rotterdam bundelen industriële spelers hun krachten om het aardgasverbruik en de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Dat doen zij door stoom die vrijkomt als restwarmte bij industriële processen te hergebruiken. Alle betrokken partijen hebben de contracten voor de uitbreiding van het Botlek Stoomnetwerk ondertekend. Met deze vergaande samenwerking slaan bedrijven, netwerkbedrijf, gemeente en provincie de handen ineen om de industrie in het Rotterdamse Botlekgebied verder te verduurzamen. Terwijl de inkt van de handtekeningen droogt, zijn de voorbereidingen al gestart.

Scandinavische schouders eronder!

Bij AVR zijn we dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van onze Scandinavische partners tijdens de uitdagende periode na de brand in onze installatie. Momenteel hebben we onze nascheidingsinstallatie in Rotterdam weer gedeeltelijk operationeel en het afval dat daaruit voortkomt, wordt deels naar Scandinavische landen getransporteerd voor verdere verwerking. We hebben onlangs ons eerste transport naar deze regio voltooid, wat een belangrijke stap is in ons herstelproces.

Herstelwerkzaamheden AVR Rozenburg in volle gang

Op 21 september 2023 woedde er een grote brand bij AVR in Rozenburg. Sinds die tijd werken we hard aan het herstel en de wederopbouw van onze fabriek. Dit omvat een aantal grote projecten, maar ook tijdelijke noodvoorzieningen. Dit alles om ervoor te zorgen dat we vanaf oktober 2024 weer afval van gemeentes en bedrijven kunnen verwerken, energie kunnen leveren en onze bijdrage aan een beter klimaat kunnen hervatten.