Trots op het Better Biomass-certificaat

Over biomassa is veel discussie, is het wel een duurzame energiebron? Met het NTA 8080/Better Biomass-certificaat kunnen bedrijven aantonen dat de biomassa die zij gebruiken in hun processen op een duurzame wijze is verkregen en verwerkt door de gehele handelsketen. 

Terug

Biomassa is een verzamelnaam voor biologisch of organisch materiaal dat als grondstof of energiebron gebruikt wordt. Denk aan snoeiafval of mest. Bij het stoken van biomassa komt minder fossiele CO2 vrij dan conventionele brandstoffen zoals aardgas. En omdat biomassa in principe hernieuwbaar is en niet extra bijdraagt aan het broeikaseffect, wordt het gezien als een duurzame energiebron. Maar dan is het wél belangrijk dat de gebruikte grondstoffen en het aanvoer- en verwerkingsproces duurzaam zijn.

Het Better Biomass-certificaat is een van de manieren om duurzaamheid van de keten te waarborgen. Als AVR vinden wij het belangrijk om openheid te creëren over deze biomassa wanneer mogelijk. Sinds 22 december 2022 zijn wij toegelaten tot het Better Biomass schema voor de BEC in Rozenburg en de TCI in Duiven en daar zijn wij trots op. Het gaat dan om de stromen NTA170 en -630 in Rozenburg en NTA410 en -442 in Duiven, certificaten QSC-22298201 en QSC-22388240. De komende jaren gaan wij met andere partijen samen in de keten zo veel mogelijk toewerken naar een systeem, waarbij biomassa herleidbaar is van energietoepassing tot duurzame bron.

Meer berichten:

Scandinavische schouders eronder!

Bij AVR zijn we dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van onze Scandinavische partners tijdens de uitdagende periode na de brand in onze installatie. Momenteel hebben we onze nascheidingsinstallatie in Rotterdam weer gedeeltelijk operationeel en het afval dat daaruit voortkomt, wordt deels naar Scandinavische landen getransporteerd voor verdere verwerking. We hebben onlangs ons eerste transport naar deze regio voltooid, wat een belangrijke stap is in ons herstelproces.

Herstelwerkzaamheden AVR Rozenburg in volle gang

Op 21 september 2023 woedde er een grote brand bij AVR in Rozenburg. Sinds die tijd werken we hard aan het herstel en de wederopbouw van onze fabriek. Dit omvat een aantal grote projecten, maar ook tijdelijke noodvoorzieningen. Dit alles om ervoor te zorgen dat we vanaf oktober 2024 weer afval van gemeentes en bedrijven kunnen verwerken, energie kunnen leveren en onze bijdrage aan een beter klimaat kunnen hervatten.

De dag van… Jack Koot!

In ‘De dag van…’ lopen we een dagje mee met een AVR-medewerker en welke werkzaamheden er voorbij komen.