Jaarbericht 2022: leren en transformeren

AVR streeft ernaar om een impactvolle bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving door reststromen een nuttige bestemming te geven in de vorm van grondstoffen en energie. Die bijdrage is ieder jaar weer zichtbaar in de vorm van verhalen, operationele resultaten en cijfers. Met trots delen we ons jaarbericht 2022: Leren en transformeren.

Terug

AVR publiceert haar jaarbericht 2022 met als titel Leren en transformeren. Als bedrijf blijven we leren van onze medewerkers, van onze contacten met klanten en leveranciers, maar ook van maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne, de schaarste in de arbeidsmarkt, de hoge energieprijzen, de stijgende inflatie en schaarste aan materialen en hulpstoffen zijn daar voorbeelden van.

We blikken terug op een roerig jaar met de nodige uitdagingen, maar we zijn blij met ons financiële resultaat en de positieve bijdrage aan onze samenleving en circulaire economie. Ons uitgangspunt is altijd volledig waardevol maken van de rest van de rest. In een maatschappij die onderhevig is aan veel veranderingen vraagt dat van AVR een flexibele houding. Alleen zo blijven we een gezond, duurzaam en toekomstbestendig bedrijf.

Ons jaarbericht 2022 staat vol met mooie, bijzondere verhalen en resultaten waar we trots op zijn. Lees het eens rustig door. Het geeft een goed beeld van onze resultaten aan de hand van de materiële thema’s: CO2-emissie, Betrouwbaarheid, Recycling, Duurzame energie, Overige emissies, Veilige werkomgeving, Duurzame inzetbaarheid en Financiële stabiliteit.

Meer berichten

Annual Report 2021: Sustainable Connection

AVR strives to make an impactful contribution to a sustainable society by giving residual flows a useful destination in the form of raw materials and energy. This contribution is made visible every year in the form of stories, operational results and figures. We are proud to present our Annual Report 2021: Sustainable Connection.

Annual Report 2020: Sustainable Change

Annual Report 2020: Sustainable Change AVR, as a company in a vital sector, continued running at full speed throughout 2020. Although the corona crisis meant everything didn’t always run smoothly, the figures under the 2020 finishing line are good. That’s how AVR...

Annual Report 2019: Climate in the leading role

Annual Report 2019: Climate in the leading role AVR strives to make a contribution towards a sustainable society that has an effect by extracting as much value as possible from the waste we process. And that contribution can be seen. AVR’s motto is the creation of a...

Annual Report 2018: Building and investing in the future

2018 stond in het teken van bouwen en investeren met diverse hoogtepunten: onze biomassa-energiecentrale in Rozenburg is zodanig omgebouwd dat deze behalve elektriciteit ook stoom en warmte levert. Daarmee stijgt de energie-efficiency aanzienlijk en leveren we onze klanten meer duurzame energie.