2018: bouwen en investeren in de toekomst

2018 stond in het teken van bouwen en investeren met diverse hoogtepunten: onze biomassa-energiecentrale in Rozenburg is zodanig omgebouwd dat deze behalve elektriciteit ook stoom en warmte levert. Daarmee stijgt de energie-efficiency aanzienlijk en leveren we onze klanten meer duurzame energie.

Terug

Een ander hoogtepunt is de start van de scheidingsinstallatie in Rozenburg, die waardevolle plastics, folie en drankkartons haalt uit afval van de gemeenten Utrecht, Den Haag en Leiden. Daar komt binnenkort ook het Rotterdamse afval bij. In 2018 zijn we ook gestart met de bouw van onze CO2-afvanginstallatie in Duiven met daarbij een stevige ambitie: vanaf 2019 halen we een deel van onze CO2 uit de rookgassen om deze CO2 vervolgens weer te leveren aan bijvoorbeeld de glastuinbouw. Tevens is in Rozenburg een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de bouw van een tweede, nog grotere CO2-afvanginstallatie.

Slimme partnerships

AVR doet deze investeringen mede dankzij langdurige partnerschappen. Zo heeft een tienjarig contract met het Afvalfonds Verpakkingen het mede mogelijk gemaakt dat we de scheidingsinstallatie konden bouwen, en neemt Air Liquide voor de lange termijn CO2 af uit onze CO2-afvanginstallatie. Ook de afnemers van de energie die we produceren door het verbranden van restafval maken het mogelijk dat we blijven investeren en innoveren. En onze aandeelhouders? Die staan achter onze keuzes.

Operationeel uitdagend

Operationeel was 2018 een uitdagend jaar. De lange, abnormaal warme zomer had voor vele sectoren negatieve consequenties, ook voor AVR. Door de warmte was het restafval droger dan normaal, waardoor we minder restafval verwerkten en liep de levering van warmte terug. Daarnaast waren er meer ongeplande stops dan gebruikelijk. Dit alles heeft de resultaten enigszins gedrukt. Desondanks zijn de omzet, het operationeel resultaat en het nettoresultaat gegroeid ten opzichte van 2017.

Geïntegreerd rapporteren

Emissies, duurzame energie, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, recycling, innovatie, compliance, betrouwbaarheid, veilige werkomgeving en financiële stabiliteit: het zijn de belangrijkste thema’s die we in dit jaarbericht presenteren. Thema’s die samen met onze stakeholders zijn vastgesteld. Dat doen we voor het eerst volgens de zogenaamde ‘integrated reporting’ standaard. Met dit bericht zet AVR een volgende stap richting geïntegreerde verslaggeving.

Digitaal jaarbericht

Wilt u meer weten over hoe AVR dag in, dag uit bijdraagt aan een duurzame samenleving?

Lees of blader dan door ons digitale jaarbericht.

Meer berichten:

Welke tas is het beste voor het milieu?

Ga je boodschappen doen of winkelen? Neem dan je eigen stevige tas mee. Gratis plastic tasjes zijn sinds begin 2016 verboden. Daardoor is het aantal plastic tassen met 80 procent afgenomen naar 35 plastic tassen per persoon per jaar. Een papieren tas is niet beter voor het milieu.

Het Groene Woud is twee AVR-bomen rijker!

Bij AVR blijft ‘zero waste’ het uitgangspunt, ook op het gebied van CO2. We zijn goed op weg met het afvangen van CO2, doorleveren aan de glastuinbouw en het verwerken tot bouwstof, maar soms moet je je meerdere erkennen. In dit geval in een boom. Die neemt CO2 niet alleen op, maar maakt er ook nog eens zuurstof van!

Duurzame werkplek voor AVR Duiven

AVR Duiven is gevestigd op het duurzaamste Nederlandse bedrijventerrein van 2020! Bedrijventerrein Innofase deed mee aan de Circular Economy Award, met prestigieuze mededingers als het Schiphol Trade Park en het Werkspoorkwartier in Utrecht. Uiteindelijk werd Innofase uitgeroepen tot ‘het beste voorbeeld van de circulaire economie.’ Het resultaat van goed teamwork!

Importheffing op afval? Dat kan groener!

December 2019: het Urgenda-vonnis verplicht de Nederlandse Staat om meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Dat leidde er begin 2020 toe dat het kabinet een importheffing invoerde op afval. AVR roept nu samen met ARN, Attero en EEW onder de naam ‘De Afvalvergroeners’ op tot afschaffing van de importheffing. Niet op basis van onderbuikgevoel, maar met cijfers en feiten. AEC’s leveren namelijk juist een duurzame bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie in 2050!

Mechanisch scheiden heeft de toekomst!

In de afgelopen tien jaar heeft de scheidingstechniek snelle stappen vooruit gemaakt. Daardoor kunnen we niet alleen méér plastic en drankenkartons uit het restafval halen dan je thuis kunt doen, maar is dit ook nog eens van steeds betere kwaliteit.