CO₂- afvang

Vermindering CO₂-uitstoot is een belangrijke ambitie.

Terug

AVR werkt iedere dag aan de belangrijke transitie naar een CO₂-neutraal klimaat door het maximale uit restafval te halen.

Dit doen we door:

– alle grondstoffen terug te winnen en weer de maatschappij in te brengen;
– zoveel mogelijk (duurzame) energie uit het verbrandingsproces te halen;
– ons energiegebruik te verminderen en te verduurzamen.

Levering aan de glastuinbouw

Door onderzoek in 2015 weten we dat we CO₂ kunnen afvangen en als kwalitatief hoogwaardig product kunnen leveren aan de glastuinbouw. Een echte win-winsituatie. Het biedt AVR de mogelijkheid om op termijn CO₂-neutraal te kunnen werken en voor de glas- en tuinbouw dat ze niet langer CO₂ hoeven te gebruiken uit fossiele brandstoffen.

Minder CO₂-uitstoot

Vermindering van de CO₂-uitstoot is een belangrijke ambitie. Door restafval 100% waardevol te maken, dragen we bij aan een reductie van de CO₂-uitstoot bij AVR, maar ook in de keten en bij klanten. Zo leveren we elektriciteit en warmte aan huishoudens in de regio’s Rotterdam en Duiven/Arnhem. Ook voorkomen we dat andere bedrijven hun eigen warmte moeten opwekken waarbij CO₂ vrijkomt door het gebruik van fossiele brandstoffen.

Door onze energielevering hebben we in 2019 ervoor gezorgd dat maar liefst 628.000 ton CO₂ minder de lucht is in gegaan. En dat doen we iedere jaar weer! Momenteel onderzoeken we ook de mogelijkheden om in de zomer restwarmte op te slaan onder de grond en deze warmte vervolgens te benutten in de wintermaanden.