close video

Voorafgaand aan de verbranding wordt er al heel wat afval gescheiden en wint men diverse metaalsoorten terug. Toch zijn er altijd metalen die niet door handmatige voorsortering uit het restafval kunnen worden teruggewonnen.

AVR zorgt er samen met haar partner Heros voor dat al deze metalen effectief uit het aangeboden restafval worden hergebruikt. Een intensief en uiterst fijnmazig proces met gebruik van zeven magneten en andere geavanceerde technieken. Zelfs het kogeltje van een balpen vindt de weg terug naar hergebruik. Voor weggegooide conservenblikken is dit de meest hygiënische en milieuvriendelijke vorm van recycling.

Uit iedere 100 kg restafval wordt nog circa 2 kg metaal teruggewonnen. Dit is 7% van de bodemas, de as die overblijft in een verbrandingsinstallatie en op de bodem van de ketel achterblijft.

Metalen uit bodemas (7% van de bodemas in totaal) bestaat uit: 5% ferro’s (ijzer, schroot) en 2% waardevolle non-ferro’s (koper, aluminium, lood, zink, messing, zilver en goud). 

AVR werkt aan innovatieve oplossingen samen met kennisinstituten om metalen uit de rookgasreinigingsresiduen terug te winnen.

De toepassingen van deze metalen zijn legio: de vervaardiging van draad, als beschermingslaag voor auto’s, als zinklaag in regenpijpen of zelfs in babyzalf. De kans is trouwens groot dat er in jouw mobieltje een zeldzaam metaal zit dat teruggewonnen werd uit afval.

Zelfs het kogeltje van een balpen vindt de weg terug naar hergebruik.