Thermische Conversie Installatie

Terug

De Thermische Conversie Installatie (TCI) verwerkt papiervezels die niet meer gerecycled kunnen worden. Naast warmte en elektriciteit maken we van de papiervezels TopCrete®; een gepatenteerd kalkhoudend product dat gebruikt wordt als cementvervanger.

De TCI bestaat uit een zogenaamde wervelbedoven waarin we lucht spuiten voor de verbranding van het papierresidu. De rookgaswarmte die hierbij vrijkomt, zetten we om in stoom. Met de stoom verwarmen we het water voor de stadswarmte en wekken we met een turbine en generator elektriciteit op. De overgebleven rookgassen filteren we met een zogenaamde doekfilter en katalysator. Uiteindelijk ontstaat het eindproduct TopCrete®, dat gebruikt wordt als grondstof in de cementindustrie.

Tijdens dit verbrandingsproces komen verschillende gassen en as vrij. Deze mogen niet zomaar uitgestoten worden. Door de samenstelling van de gevormde as wordt een groot deel van de gassen geneutraliseerd. Enkel de stikstoffen (NOx) vangen we op door middel van een na geschakelde katalysator. Op deze manier zorgen we voor een emissie uitstoot die voldoet aan de strengste normen van Europa.

In onderstaande video legt Bas Klein Goldewijk, Wachtchef bij AVR in Duiven, uit hoe AVR papierpulp residu verwerkt.