CO₂ prestatieladder

AVR werkt iedere dag aan de belangrijke transitie naar een CO₂-arme samenleving door het maximale uit restafval te halen:

  • door alle grondstoffen terug te winnen en weer de maatschappij in te brengen;
  • door zoveel mogelijk (duurzame) energie uit het verbrandingsproces te halen;
  • door ons energiegebruik te verminderen en verduurzamen.

Terug

Vermindering CO₂-uitstoot is een belangrijke ambitie

Door het restafval 100% waardevol te maken, dragen we bij aan een reductie van de CO₂-uitstoot bij AVR, in de keten en bij klanten. Zo leveren we elektriciteit en warmte aan huishoudens in de regio’s Rotterdam en Duiven/Arnhem. Daarnaast voorkomen we dat andere bedrijven hun eigen warmte moeten opwekken, waarbij CO₂ vrijkomt. Lees meer over de projecten waar we aan werken.

 

Eerste mijlpaal: niveau 4-certificering

Om deze positieve ontwikkeling intern en extern te vergroten, te stimuleren en zichtbaar te maken, behaalde AVR in het voorjaar van 2016 een certificaat: de niveau 4-certificering volgens de CO₂-prestatieladder. De CO₂-prestatieladder helpt ons in de komende jaren onze CO₂-uitstoot te verminderen. Hier wordt hard aan gewerkt.

 

CO₂-doelstelling

De projecten om zelf minder energie te verbruiken en minder CO₂ uit te stoten, zijn voor de eerste periode vastgesteld. Met die projecten streeft AVR de volgende doelstelling na: 1,6 % CO₂-reductie in 2019 ten opzichte van 2014.

Ook is AVR initiefnemer en deelnemer in verschillende samenwerkingsverbanden. Lees hier meer over.

 

Nog meer informatie

Op deze pagina’s houden we u op de hoogte van onze certificering en onze lopende projecten. Ook stelt AVR een aantal documenten online beschikbaar.